Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури.

Поступком обједињене процедуре је грађанима омогућено да поднесу захтев са законом прописаном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће орган, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

Све информације у области урбанизма и грађевинарства, као и поступку спровођења обједињене процедуре могу се добити у Општинској управи у Одељењу за привреду и локални економски развој, III спрат, канцеларија број 25, контакт тел: 027/381-402 локал 124, е-маил: urbanizam.kursumlija@gmail.com, или на сајту, кликни ОВДЕ

Графички приказ обједињене процедуре, кликни ОВДЕ

Од 01.01.2016. године размена поднесака и докумената у обједињеној процедури обавља се електронским путем, односно сви захтеви и документи који се достављају у обједињеној процедури, као и техничка документација, достављају се у форми електронског документа који мора бити потписан квалификованим електронским сертификатом. Све информације могу се добити на сајту, кликни ОВДЕ

Захтеви се подносе електронским путем. Порталу за електронско подношење захтева можете приступити посредством следећег линка,кликни ОВДЕ

Приликом подношења захтева преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре (ЦИС) добићете инструкције о начину плаћања такси и накнада (републичка административну такса, општинска накнада за услуге и накнада за услуге ЦЕОП).

– Потребна документација за издавање аката из области урбанизма и грађевинарства
– Републичке административне таксе
– Општинске накнаде за услуге
– Накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура
– Преглед најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури
– Корисничко упутство за Администраторе у Организацији
– Администрација корисника у надлежном органу у оквиру система обједињене процедуре – презентација

Датум Документ
18.04.2024. Локацијски услови бр. ROP-KUR-9794-LOC-1/2024 – Горан Васиљевић
18.04.2024. Локацијски услови бр. ROP-KUR-2944-LOC-3/2024 – Марија Ђорђевић
12.03.2024. Локацијски услови бр. ROP-KUR-3061-LOC-1/2024 – АД Планинка
26.02.2024. Локацијски услови бр. ROP-KUR-1327-LOCH-2/2024 – Даринка Којић
12.02.2024. Локацијски услови бр. ROP-KUR-41626-LOCH-2/2024 – Телеком Србија а.д.
23.01.2024. Локацијски услови бр. ROP-KUR-43847-LOC-1/2023 – Драгомир Угреновић
15.12.2023. Негативни локацијски услови бр. ROP-KUR-41753-LOC-1/2023 – A1 TOWERS INFRASTRUCTURE
01.11.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-20066-LOC-2/2023 – Марина Мијајловић
31.10.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-35751-LOC-1/2023- Радиша Јеленић
18.10.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-31453-LOC-1/2023- Eco food Мијајловић доо Селова
06.10.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-21866-LOC-3/2023- Општина Куршумлија
11.08.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-17885-TECCORO-3/2023- Моника Николић
04.08.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-17885-LOCH-2/2023- Моника Николић
28.07.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-21216-LOC-1/2023- Немања Томовић ПР – Превоз, грађевинарство и друге услуге “Мићко“ Куршумлија
27.07.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-20994-LOC-1-2023- Марко Драговић
26.07.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-19973-LOC-1/2023- Ана Милетић
06.06.2023. Измена локацијских услова бр. ROP-KUR-15039-LOCH-2/2023 – Зорица Цвејић
21.04.2023. Измена локацијских услова бр. ROP-KUR-6887-LOCA-3/2023 – Дом здравља Куршумлија
29.03.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-4839-LOCH-2/2023 – Metalac Company д.о.о.
24.03.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-20324-LOCH-5/2023 – Општина Куршумлија
06.03.2023. Измена локацијских услова бр. ROP-KUR-38227-LOCA-3/2023 – Ненад Дељанин
23.02.2023. Измена локацијских услова бр. ROP-KUR-34325-LOCAH-3/2023 – Општина Куршумлија
20.02.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-2593-LOC-1/2023 – Општина Куршумлија
31.01.2023. Закључак о исправци техничке грешке Локацијских услова бр. ROP-TECCORO-031118/2023 – Борбени сложени системи д.о.о.
30.01.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-1681-LOC-1/2023 – Општина Куршумлија
18.01.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-40316-LOCH-2/2022 – Борбени сложени системи д.о.о.
12.01.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-41383-LOC-1/2022 – Ад Финес д.о.о.
10.01.2023. Локацијски услови бр. ROP-KUR-38227-LOCH-2/2022 – Ненад Дељанин
29.12.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-39399-LOCH-2/2022 – Душан Илић
28.11.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-34748-LOCH-2/2022 – Слободан Илић
22.11.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-34325-LOC-1/2022 – Општина Куршумлија
19.10.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-32157-LOC-1/2022 – Електродистрибуција Србије
14.10.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-29923-LOC-1/2022 – Електродистрибуција Србије
06.10.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-26734-LOCH-2/2022 – Општина Куршумлија
12.09.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-21872-LOC-3/2022 – Бојан Васић
26.05.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-15473-LOC-1/2022 – Слободан Марковић
18.05.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-33414-LOCAH-3/2022 – Саша Кукољ
13.04.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-8115-LOC-1/2022 – Славко Радичевић
12.04.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-6887-LOCH-2/2022 – Дом здравља Куршумлија
04.04.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-7262-LOCH-2/2022 – Живојин Весић
23.02.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-835-LOC-1/2022 – Општина Куршумлија
04.02.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-42246-LOC-4/2022 – А.Д. Планинка
03.02.2022. Локацијски услови бр. ROP-KUR-35577-LOC-3/2022 – Кнез Петрол д.о.о. Београд
31.12.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-36373-LOCH-2/2021 – Горан Дељанин
29.12.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-43033-LOC-1/2021 – Боривоје Николић
27.12.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-37957-LOCH-2/2021 – Станоје Јовић
17.12.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-38127-LOCH-2/2021 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије
16.12.2021. Закључак о исправци техничке грешке бр. ROP-KUR-28470-LOCH-3-TECCOR-10/2021 – Марко Марић
16.12.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-28470-LOCH-3/2021 – Марко Марић
15.12.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-39560-LOCH-2/2021 – Бранко Милићевић
13.12.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-40274-LOC-1/2021 – Ad Fines Fruit д.о.о.
29.11.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-41671-LOC-1/2021 – Ненад Дељанин
22.11.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-40659-LOC-1/2021 – Мирелла Милановић
22.10.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-33414-LOC-1-2021 – Саша Кукољ
25.08.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-25268-LOC-1/2021 -Бошко Тузлак
10.08.2021. Локацијски услови (измена) бр. ROP-KUR-5552-LOCА-2/2021 – Електродистрибуција Србије
06.08.2021. Локацијски услови (негативни) бр. ROP-KUR-22949-LOCH-2/2021 – Боривоје Николић
21.07.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-19532-LOC-1/2021 – Телеком Србија
20.07.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-19146-LOC-1/2021 – Слободан Стевић
08.06.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-12932-LOCH-2/2021 – Пољопривредно газдинство Данијела Благојевић
12.05.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-11363-LOC-1/2021 – Саша Павловић
19.04.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-31312-LOCH-4/2021 – Бранислав Радосављевић
15.04.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-4384-LOCH-2/2021 – Марко Недељковић
14.04.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-4067-LOCH-2/2021 – Бојан Лучић
13.04.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-6984-LOC-1-2021 – Општина Куршумлија
08.04.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-6373-LOCH-2/2021 – СР Геонис
31.03.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-5552-LOC-1/2021 – Електродистрибуција Србије
26.03.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-38166-LOCH-2/2021 – Електродистрибуција Србије
28.01.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-38468-LOCH-2-2021 – Миљан Танасковић
14.01.2021. Измењени локацијски услови бр. ROP-KUR-27224-LOCА-3/2020 – Општина Куршумлија
08.01.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-36905-LOC-1/2020 – Борбени сложени системи д.о.о. Београд
04.01.2021. Локацијски услови бр. ROP-KUR-36752-LOC-1/2020 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
06.10.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-20324-LOCH-3/2020 – Општина Куршумлија
01.10.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-23704-LOCH-2/2020 – Злата Васић
17.09.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-23484-LOC-1/2020 – Милан Мирковић
28.08.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-19759-LOC-3/2020 – Јасна Милосављевић
20.08.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-18345-LOC-3/2020 – Топличке електране д.о.о. Куршумлија
13.08.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-15020-LOCH-2/2020 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
11.07.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-17011-LOCH-2/2020 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
20.07.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-10106-LOCН-3/2020 – Општина Куршумлија
16.06.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-29475-LOC-5/2020 – А.Д. Планинка Куршумлија
04.06.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-7347-LOCН-2/2020 – Општина Куршумлија
27.05.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-9567-LOCH-2-2020 – Бојана Комненовић
24.04.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-29475-LOCA-4-2020 – А.Д. Планинка Куршумлија
15.04.2020. Локацијски услови бр. ROP-8197-LOC-1-2020 – Општина Куршумлија
09.03.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-2681-LOCH-2/2020 – Горица Мијајловић
03.03.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-2057-LOCH-2/2020 – А.Д. Планинка Куршумлија
28.02.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-1806-LOCH-2/2020 – „Metalac Company“ доо Куршумлија
06.02.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-37851-LOCH-2-2020 – Општина Куршумлија
03.02.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-39807-LOCH-2-2020 – Вера Вулић
28.01.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-94-LOC-1/2020 – Општина Куршумлија
22.01.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-39288-LOC-1-2019 – Општина Куршумлија
13.01.2020. Локацијски услови бр. ROP-KUR-38418-LOC-1/2019 – „Metalac Company“ доо Куршумлија
31.12.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-38160-LOC-1/2019 – Ненад Весић
28.11.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-33514-LOCH-2/2019 – Милорад Јовановић
26.09.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-28580-LOC-1/2019 – Борбени сложени системи д.о.о. Београд
06.09.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-21181-LOCH-2-2019 – Драган Арсенијевић
17.06.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-16601-LOC-3/2019 – Александар Миленковић
14.06.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-11754-LOCH-2/2019 – Општина Куршумлија
13.06.2019. Локацијски услови (негативни) бр. ROP-KUR-15447-LOC-1/2019 – „Metalac Company“ доо Куршумлија
12.06.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-25019-LOCH-5-2019 – Ката Младеновић
06.06.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-7525-LOCH-4-2019 – Земљорадничка задруга „Вршевац воће“ Куршумлија
05.06.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-10110-LOCH-2-2019 – Славко Радичевић
30.05.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-7458-LOCH-3/2019 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
28.05.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-10855-LOC-1-2019 – Општина Куршумлија
25.04.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-6755-LOCH-2-2019 – Драган Миленковић
24.04.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-29475-LOCH-3-2019 – А.Д. Планинка Куршумлија
22.04.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-37664-LOCH-3/2019 – Општина Куршумлија
19.02.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-1047-LOCH-2/2019 (Зоран Матић)
14.02.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-32176-LOC-2/2019 (Општина Куршумлија)
08.02.2019. Локацијски услови бр. ROP-KUR-1082-LOC-1/2019 (Општина Куршумлија)
31.12.2018. Локацијски услови бр. ROP-KUR-31632-LOCH-2/2018 (Општина Куршумлија)
19.12.2018. Локацијски услови бр. ROP-KUR-35702-LOC-1-2018 од 19.12.2018. (Милија Гавриловић)
02.11.2018. Локацијски услови бр. ROP-KUR-27224-LOCH-2-2018 од 02.11.2018. (Општина Куршумлија)
08.08.2018. Локацијски услови (усаглашен захтев) бр. ROP-KUR-16601-LOCH-2-2018 од 08.08.2018. (Александар Миленковић)
27.07.2018. Локацијски услови (измена) бр. ROP-KUR-12577-LOCA-4-2018 од 27.07.2018. (Апотека Дентал Куршумлија)
25.07.2018. Локацијски услови бр. ROP-KUR-20324-LOC-1-2018 од 25.07.2018. (Општина Куршумлија)
24.07.2018. Локацијски услови бр. ROP-KUR-33273-LOCH-4-2018 од 24.07.2018. (Општина Куршумлија)
21.06.2018. Локацијски услови (усаглашен захтев) бр. ROP-KUR-12577-LOCH-2-2018 од 21.06.2018. (Апотека Дентал, Куршумлија)
06.06.2018. Локацијски услови (измена) бр. ROP-KUR-4512-LOCA-6-2018 од 06.06.2018. (Славиша Аксентијевић, Куршумлија)
15.05.2018. Локацијски услови бр. ROP-KUR-10106-LOC-1-2018 од 15.05.2018. (Општина Куршумлија)
25.04.2018. Локацијски услови бр. ROP-KUR-4512-LOC-3-2018 од 25.04.2018. (Славиша Аксентијевић, Куршумлија)
17.04.2018. Локацијски услови (усаглашен захтев) бр. ROP-KUR-4721-LOCH-2-2018 од 17.04.2018. (Ненад Стојановић, Куршумлија)
19.01.2018. Локацијски услови бр. ROP-KUR-38810-LOCH-2-2017, заводни бр. 01-353-88-2017-1 од 19.01.2018. (Горица Вукадиновић)
18.01.2018. Локацијски услови (негативни) бр. ROP-KUR-651-LOC-1-2018 од 18.01.2018. (Славиша Аксентијевић, Куршумлија)
05.01.2018. Локацијски услови (измена) бр. ROP-KUR-27626-LOCA-2-2017, заводни бр. 01-353-74-2017-1
24.11.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-24357-LOCA-2-2017 – Основни суд Куршумлија
26.10.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-30068-LOCН-2/2017 – А.Д. Планинка
24.10.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-29475-LOC-1/2017 – А.Д. Планинка
04.10.2017. Локацијски услови (негативни) бр. ROP-KUR-29973-LOC-1/2017 – Ранко Максимовић
02.10.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-27626-LOC-1-2017 – Општина Куршумлија
22.09.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-26521-LOC-1-2017 – ЕПС Дистрибуција
08.09.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-24984-LOC-1-2017 – Иван Тодоровић
08.09.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-24357-LOC-1-2017 – Општински суд Куршумлија
03.08.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-19550-LOCH-2/2017 – Драгија Васиљевић
07.07.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-16340-LOC-1/2017 – Општина Куршумлија
16.06.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-12890-LOCH-2 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
12.06.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-11095-LOCH-2/2017 – Горица Мијајловић Куршумлија
05.06.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-15059-LOC-1 – Ђорђе Несторовић Куршумлија
01.06.2017. Локацијски услови бр. ROP-KUR-14634-LOC-1/2017 – Небојша Миленковић Куршумлија
30.01.2017. Локацијски услови (негативни) бр. ROP-KUR-630-LOCH-2/2017, заводни бр. 01-353-3/2017-1 од 30.01.2017.год. – Милош Ћурчић, Пролом Бања, Куршумлија.
17.01.2017. Измена локацијских услова бр. РОП-КУР-13204-ЛОЦА-2/2016, заводни бр. 01-353-44 од 17.01.2017.год. – реконструкција објекта и опреме постојеће МXЕ „Куршумлија“ на реци Топлици, Куршумлија (Топличке електране д.о.о. Куршумлија).
13.12.2016. Локацијски услови (негативни) бр. ROP-KUR-33025-LOC-1/2016 – Радослав Недељковић.
10.11.2016. Локацијски услови (негативни) бр. ROP-KUR-27577-LOCА-1/2016 – ЈП Дирекција за изградњу Куршумлија.
08.11.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-26627-LOC-2/2016 – Живојин Весић
21.10.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-24851-LOC-1/2016 – Општина Куршумлија
21.09.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-17452-LOCН-2/2016 – „FRUIT COOPERATION“ Д.О.О.
20.09.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-21220-LOC-1/2016 – Небојша Миљковић
16.09.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-23200-LOC-1/2016 – Александар Миленковић
06.09.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-15800-LOCH-2/2016 – А.Д. „Планинка“ Куршумлија
20.07.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-13204-LOC-1/2016 – „Топличке електране“ Д.О.О. Куршумлија
25.03.2016. Локацијски услови – гл.колектор у Луковској бањи, број 01-353-71
14.03.2016. Локацијски услови – улица Топличка, број 01-353-89
08.02.2016. Локацијски услови – улица Косовска, број 01-353-85
01.02.2016. Локацијски услови за пројектовање и изградњу Складишта за смештај жита и друге расуте робе – Витана ДОО Куршумлија, број 01-353-86
11.01.2016. Локацијски услови за изградњу локалног пута Пролом бања – Власово- Бреговићев гроб, број 01-353-88
05.01.2016. Локацијски услови улица Косовке девојке, број 01-353-68
06.11.2015 Локацијски услови ул.Косовка Девојка бр.01-353-68
15.09.2015 Локацијски услови Р.Г. 01-353-46
07.09.2015 Локацијски услови за изградњу улице Копаоничке у Луковској бањи 01-353-65
24.08.2015 Локацијски услови Градимир и Радојка Вучковић 01-353-48
19.08.2015 Локацијски услови Железничка станица други део 01-353-50
10.08.2015 Локацијски услови Канализација Вељковићи  01-353-39
Локацијски услови Дирекција бр. 01-353-36
02.07.2015 Локацијски услови Кукољ Саша бр. 01-353-25
04.06.2015 Локацијски услови Телеком Србија 01-353-32
05.05.2015 Локацијски услови општине Куршумлија 01-353-7
30.04.2015 Локацијски услови ЈП Дирекција бр. 01-353-12
Датум Документ
04.04.2024. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-8950-CPI-1/2024 – Даринка Којић
26.03.2024. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-987-CPI-2/2024 – Горан Јовић
30.11.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-20066-CPI-3/2023 – Марина Мијајловић
22.11.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-35751-CPI-2/2023 – Радиша Јеленић
06.11.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-17885-CPI-4/2023 – Моника Николић и Милош Николић
24.10.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-12932-CPA-11/2023 – Данијела Благојевић Предузетник Услуге смештаја Eleven V.D.B.

29.09.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-30080-CPI-1/2023 – Бранко Милићевић
19.09.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-20994-CPI-2/2023 – Марко Драговић
11.09.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-26533-CPIH-2/2023 – Ана Милетић
02.06.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-6887-CPIH-5/2023 – Дом здравља Куршумлија
19.04.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-35577-CPIH-6/2023 – Еуроенергетик д.о.о.
13.04.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-40316-CPIH-5/2023 – Борбени сложени системи д.о.о. Београд
11.04.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-38227-CPIH-5/2023 – Ненад Дељанин
13.03.2023. Решење о исправци техничке грешке бр. ROP-KUR-12932-TECCORO-7/2023 – Пољопривредно газдинство Данијела Благојевић
01.03.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-4384-CPIH-4/2023 – Марко Недељковић и Иван Милијановић
27.02.2023. Решење о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-2593-CPI-2/2023 – Општина Куршумлија
26.01.2023. Решење о измени грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-20479-CPA-3/2023 – Општина Куршумлија
06.01.2023. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-34748-CPI-3/2022 – Слободан Илић
01.12.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-26734-CPIH-4/2022 – Општина Куршумлија
22.11.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-21872-CPIH-5/2022 – Бојан Васић и Мирка Цветковић
04.11.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-36373-CPI-3/2022 – Горан Дељанин
04.11.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-36373-CPI-3/2022 – Горан Дељанин
14.10.2022. Решење о измени решења о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-12932-CPA-6/2022 – Данијела Благојевић
13.09.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-27666-CPI-1/2022 – Марко Марић
01.09.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-33414-CPIH-8/2022 – Саша Кукољ
11.08.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-43033-CPI-4/2022 – Боривоје Николић
29.06.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-18839-CPI-1/2022 – Станоје Јовић
13.06.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-29475-CPI-12/2022 – А.Д. Планинка Куршумлија
10.06.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-7262-CPIH-4/2022 – Живојин Весић
07.06.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-15970-CPIH-2/2022 – Славко Радичевић
12.04.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-41671-CPI-2/2022 – Ненад Дељанин
18.03.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-40274-CPIH-3/2022 – AD FINES FRUIT д.о.о. Куршумлија
15.03.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-6991-CPIH-2/2022 – Општина Куршумлија
03.02.2022. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-40659-CPIH-3/2022 – Мирелла Милановић
29.10.2021. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-12932-CPIH-4/2021 – Пољопривредно газдинство Данијела Благојевић
19.10.2021. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-19146-CPIH-3/2021 – Слободан Стевић
08.10.2021. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-32415-CPIH-2/2021 – Бошко Тузлак
04.08.2021. Решење о исправци техничке грешке бр. ROP-KUR-11363-CPIH-3-TECCOR-4/2021
03.08.2021. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-31312-CPIH-6/2021 – Саша Павловић
10.06.2021. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-16815-CPI-1/2021 – Општина Куршумлија
04.06.2021. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-31312-CPIH-6/2021 – Бранислав Радосављевић и Сенка Радосављевић
18.05.2021. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-6373-CPI-3/2021 – СР Геонис
18.03.2021. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-2057-CPIH-4/2021 – А.Д. Планинка
11.03.2021. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-5652-CPI-1/2021 – Миљан Танасковић
03.03.2021. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-36905-CPI-2/2021 – Борбени сложени системи д.о.о.
08.12.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-23704-CPI-3-2020 – Злата Васић
07.12.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-39807-CPI-4/2020 – Вера Вулић
07.12.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-19759-CPI-4/2020 – Јасна Миловановић
02.11.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-23484-CPI-2/2020 – Милан Мирковић
15.10.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-7347-CPIH-4-2020 – Општина Куршумлија
26.08.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-39288-CPI-2/2020 – Општина Куршумлија
21.07.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-29475-CPI-6/2020 – А.Д. Планинка
25.06.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-14508-CPI-1-2020 – Бојана Комненовић
13.04.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-8830-CPI-1-2020 – Општина Куршумлија
05.03.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-5378-CPI-1/2020 – Општина Куршумлија
18.02.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-3556-CPI-1/2020 – Општина Куршумлија
31.01.2020. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-1511-CPI-1/2020 – Ненад Весић
06.01.2020. Решење о измени решења о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-35702-CPIH-8/2019 – Милија Гавриловић
30.09.2019. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-28580-CPI-2/2019 – Борбени сложени системи д.о.о. Београд
05.08.2019. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-21496-CPI-1-2019 – Општина Куршумлија
02.09.2019. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-16601-CPI-4/2019 – Александар Миленковић
23.07.2019. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-20479-CPI-1/2019 – Општина Куршумлија
19.07.2019. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-7525-CPIH-6-2019 од 19.07.2019. (Земљорадничка задруга Вршевац воће)
22.03.2019. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-35702-CPIH-3-2019 од 22.03.2019. (Милија Гавриловић)
19.03.2019. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-5169-CPIH-2/2019 од 19.03.2019. (Зоран Матић)
10.12.2018. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-4721-CPI-4-2018 од 10.12.2018. (Ненад Стојановић)
10.10.2018. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-38810-CPIH-4-2018 од 10.10.2018. (Горица Вукадиновић)
14.08.2018. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-4512-CPI-9-2018 од 14.08.2018. (Славиша Аксентијевић, Куршумлија)
08.08.2018. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-12577-CPI-5-2018 од 08.08.2018. (Апотека Дентал)
12.07.2018. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-16340-CPI-2-2018 од 12.07.2018. (Општина Куршумлија)
29.06.2018. Решење о измени решења о грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-24851-CPА-5/2018 od 29.06.2018. (Општина Куршумлија)
01.06.2018. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-13992-CPI-1-2018 од 01.06.2018. (А.Д. Планинка, Куршумлија)
16.05.2018. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-8710-CPI-3-2018 од 16.05.2018. (А.Д.Планинка Куршумлија)
30.03.2018. Грађевинска дозвола бр. ROP-KUR-27626-CPIH-4-2018 од 30.03.2018. (Општина Куршумлија)
27.11.2017. Решење о грађевинској дозволи бр ROP-KUR-33513-CPIН-2/2017 – Иван Тодоровић
10.10.2017. Решење о грађевинској дозволи бр ROP-KUR-29246-CPIH-2 – Драгија Васлиљевић
03.07.2017. Решење о измени решења о грађевинске дозволе бр ROP-KUR-19157-CPА-1/2017 – Општина Куршумлија
29.05.2017. Грађевинска дозвола – Општина Куршумлија, бр. ROP-KUR-24851-CPI-3
02.03.2017. Решење о измени Решења о грађевинској дозволи бр. 01-351-200 – Општина Куршумлија, број ROP-KUR-4653-CPА-1/2017
29.11.2016. Грађевинска дозвола – Општина Куршумлија, број ROP-KUR-31554-CPI-1/2016
15.11.2016. Грађевинска дозвола – Живојин Весић, бр. ROP-KUR-30015-CPI-1/2016
11.10.2016. Грађевинска дозвола – Небојша Миљковић, бр. ROP-KUR-25937-CPI-1/2016
21.07.2016. Грађевинска дозвола – Општина Куршумлија, бр. ROP-KUR-16769-CPI-1/2016
12.07.2016. Грађевинска дозвола – Општина Куршумлија, бр. ROP-KUR-15964-CPI-1/2016
10.05.2016. Грађевинска дозвола – Витана Д.О.О. Куршумлија, бр. ROP-KUR-4367-CPIH-2/2016
12.02.2016. Грађевинска дозвола – Министраство унутрашњих послова – Република Србија , број 01-351-11
04.01.2016. Грађевинска дозвола – улица Косовке девојке, број 01-353-79
16.11.2015 Грађевинска дозвола оптички кабал Барабатовац – Спанце бр.01-351-59
08.10.2015 Грађевинска дозвола ул. Косанчић Ивана бр. 01-351-46
14.09.2015 Грађевинска дозвола Фекална канализација Железничка станица бр. 01-351-42
07.09.2015 Грађевинска дозвола Вучковић Градимир и Радојка бр. 01-351-37
05.08.2015 Грађевинска дозвола Дирекција бр. 01-351-29
25.06.2015 Грађевинска дозвола Општина Куршумлија бр. 01-351-23
05.06.2015 Грађевинска дозвола Дирекција бр. 01-351-19
12.05.2015 Грађевинска дозвола Живанчевић бр. 01-351-8
Датум Документ
18.04.2024 Решење о употребној дозволи бр. ROP-KUR-25308-IUP-10/2024 – Општина Куршумлија
05.04.2024 Решење о измени решења о употребној дозволи бр. ROP-KUR-31176-IUPA-4/2024 – Иван Тодоровић
23.02.2024 Решење о измени решења о употребној дозволи бр. ROP-KUR-40274-IUPA-10/2024 – Ad Fines Fruit d.o.o. Куршумлија
14.02.2024 Решење о измени решења о употребној дозволи бр. ROP-KUR-39054-IUPAH-5/2024 – Марко Марић
06.12.2023 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-26557-IUP-4/2023 – Општина Куршумлија
30.11.2023 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-39054-IUP-1/2023 – Марко Марић
10.11.2023 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-31176-IUPH-2/2023 – Иван Тодоровић
08.06.2023 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-40274-IUP-8/2023 – Ad Fines Fruit
25.05.2023 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-19759-IUP-12/2023 – Јасна Милосављевић
12.10.2022 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-29419-IUPH-2/2022 – Општина Куршумлија
12.11.2021 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-7525-IUPH-13-2021 – Земљорадничка задруга „Вршевац воће“
26.10.2021 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-30205-IUPH-5/2021 – Општина Куршумлија
16.09.2021 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-313-IUP-5/2021 – Радивоје Ђорђевић
13.07.2021 Решење о исправци техничке грешке – Употребна дозвола бр. ROP-KUR-26488-IUP-12-TECCOR-4/2021 – Топличке електране д.о.о.
12.07.2021 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-26488-IUP-12-TECCOR-4/2021 – Топличке електране д.о.о.
01.10.2020 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-27122-IUP-1/2020 – Марија Васиљевић
24.07.2020 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-17806-IUP-1/2020 – Миломир Глигоријевић
17.06.2020 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-11835-IUP-4/2020 – Биљана Илић и Татјана Милијановић
19.05.2020 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-12577-IUPH-12-2020 – Апотека „Дентал“
25.02.2020 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-25019-IUP-9/2020 – Ката Младеновић
24.12.2019 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-32576-IUPH-4/2019 – Биљана Ивић и Татјана Милијановић
04.07.2019 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-5169-IUP-5/2019 – Зоран Матић
01.11.2017 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-31802-IUPH-2/2017 – Витана д.о.о.
10.07.2017 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-19937-IUPH-2-2017 – „FRUIT COOPERATION“ ДОО
01.12.2016 Употребна дозвола бр. ROP-KUR-31536-IUP-1/2016 – „ТЕХНИКА ДУБРАВА“ д.о.о.
10.12.2015 Употребна дозвола бр. 01-351-70 – Радојковић Зорица
15.05.2015 Употребна дозвола бр. 01-351-12 – ФРИГОНАИС
30.03.2015 Употребна дозвола бр. 01-351-6 – Станимир Гајић
Датум Документ
30.04.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-10640-LOC-1/2024 – Весна Николић
03.04.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-9467-LOC-1/2024 – Електродистрибуција Србије – огранак Прокупље
27.03.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-7572-LOCH-2/2024 – Горан Васиљевић
21.03.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-2944-LOCH-2/2024 – Марија Ђорђевић
20.03.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-7572-LOC-1/2024 – Горан Васиљевић
14.03.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-6212-LOC-1/2024 – Општина Куршумлија
14.02.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-2944-LOC-1/2024 – Марија Ђорђевић
14.02.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-2542-LOCH-2/2024 – A1 TOWERS INFRASTRUCTURE D.O.O.
08.02.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-2542-LOC-1/2024 – A1 TOWERS INFRASTRUCTURE D.O.O.
01.02.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-2371-LOC-1/2024 – A1 TOWERS INFRASTRUCTURE D.O.O.
26.01.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-1327-LOC-1/2024 – Даринка Којић
09.01.2024 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-44183-LOC-1/2023 – Горан Јовић
20.12.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-42518-LOC-1/2023 – Општина Куршумлија
14.12.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-41626-LOC-1/2023 – БГ Инвест Предузеће за пројектовање и инжењеринг Д.О.О. Београд
11.12.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-38124-LOC-1/2023 – Општина Куршумлија
23.10.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-30572-LOC-1/2023 – Општина Куршумлија
24.08.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-21866-LOCH-2/2023 – Општина Куршумлија
05.07.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-20066-LOC-1/2023 – Марина Мијајловић
06.06.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-16448-LOC-1/2023 – Радован Сацић
24.05.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-15039-LOC-1/2023 – Зорица Цвејић
25.04.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-11641-LOC-1/2023 – Ана Милетић
20.03.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-7347-LOC-1/2023 – Електродистрибуција Србије – огранак Прокупље
14.03.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-6616-ISAW-1/2023 – Бранимир Милетић
13.03.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-4839-LOC-1/2023 – Metalac Company д.о.о. Куршумлија
03.03.2023 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-20324-LOC-4/2023 – Општина Куршумлија
21.02.2023 Закључак о одбацивању за издавање решења о измени локацијских услова бр. ROP-KUR-34325-LOCА-2/2023 – Општина Куршумлија
09.02.2023 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-2881-ISAW-1/2023 – Општина Куршумлија
27.01.2023 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-1332-ISAW-1/2023 -Ad Fines Fruit д.о.о. Куршумлија
29.12.2022 Закључак о одбацивању за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-19759-IUP-11-2022 – Јасна Милосављевић
27.12.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-41220-LOC-1/2022 – Ана Матић
22.12.2022 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-32157-ISAW-3/2022 – Електродистрибуција Србије – огранак Прокупље
19.12.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-40316-LOC-1/2022 – Борбени сложени системи д.о.о.
12.12.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-39399-LOC-1/2022 – Душан Илић
07.12.2022 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-38594-ISAW-1/2022 – Бранимир Милетић
02.12.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-38227-LOC-1/2022 – Ненад Дељанин
10.11.2022 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-32157-ISAW-22022 – Електродистрибуција Србије
04.11.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-34748-LOC-1/2022 – Слободан Илић
01.11.2022 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-29923-ISAW-2/2022 – Електродистрибуција Србије
03.10.2022 Закључак о одбацивању за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-29419-IUP-1/2022 – Општина Куршумлија
30.08.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-26734-LOC-1-2022 – Општина Куршумлија
24.08.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-26049-LOC-1/2022 – Електродистрибуција Србије
05.08.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-21872-LOCH-2/2022 – Бојан Васић
22.07.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-21872-LOC-1/2022 – Бојан Васић
22.07.2022 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу бр. ROP-KUR-19532-ISAW-2/2022 – Телеком Србија
18.07.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-21274-LOC-1/2022 – Електродистрибуција Србије
15.07.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-21619-LOC-1/2022 – Електродистрибуција Србије
29.06.2022 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу бр. ROP-KUR-11667-ISAW-1/2022 – Слободан Марковић
21.04.2022 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу бр. ROP-KUR-11667-ISAW-1/2022 – Радмила Јовановић
28.03.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-33414-LOCА-2/2022 – Саша Кукољ
22.03.2022 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу бр. ROP-KUR-42246-ISAW-5/2022 – А.Д. Планинка
14.03.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-7262-1/2022 – Живојин Весић
11.03.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-6887-LOC-1/2022 – Дом здравља Куршумлија
25.02.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-4943-LOC-1/2022 – Електродистрибуција Србије
10.02.2022 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-3301-LOC-1/2022 – Јелена Марковић
24.12.2021 Закључак о исправци техничке грешке у Закључку о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-35577-LOCH-2-TECCOR-12/2021 – Кнез Петрол д.о.о. Београд
23.12.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-35577-LOCH-2/2021 – Кнез Петрол д.о.о. Београд
21.12.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-38177-LOCH-2/2021 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије
20.12.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-42246-LOC-1-2021 – АД Планинка
24.11.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-41943-LOC-1/2021 – АД Планинка
23.11.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-37957-LOC-1/2021 – Станоје Јовић
09.11.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-36373-LOC-1/2021 – Горан Дељанин
09.11.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-39560-LOC-1/2021 – Бранко Милићевић
02.11.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-38177-LOC-1/2021 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије
02.11.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-38127-LOC-1/2021 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије
27.10.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-28470-LOC-2/2021 – Марко Марић
15.10.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-35577-LOC-1/2021 – Кнез Петрол
22.09.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-27756-LOC-1/2021 – Општина Куршумлија
10.09.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-28007-LOCH-2/2021 – Горан Дељанин
03.09.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-28470-LOC-1/2021 – Марко Марић
16.08.2021 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-25723-ISAW-1/2021 – Дејан Бабић
29.07.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-19837-LOC-1/2021 – Општина Куршумлија
27.07.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-22949-LOC-1/2021 – Боривоје Николић
08.06.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-16630-LOC-1/2021 – Земљорадничка задруга Самоково
07.05.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-12932-LOC-1/2021 – Данијела Благојевић
09.04.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-9246-LOC-1/2021 – Саша Кукољ
16.03.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-6373-LOC-1/2021 – СР Геонис Ненад Милосављевић ПР
15.03.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-31312-LOC-3/2021 – Бранко Радосављевић
11.01.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-38822-LOC-1/2020 – ЕПС Дистрибуција
04.01.2021 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-38468-LOC-1/2020 – Миљан Танасковић
30.12.2020 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-38166-LOC-1-2020 – ЕПС Дистрибуција
26.11.2020 Закључак о одбацивању за издавање усаглашеног захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-31312-LOCH-2-2020 – Бранислав Радосављевић
02.11.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-22567-LOCH-2-2020 – Бранислав Радосављевић
14.10.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-22567-LOCH-2-2020 – Игор Китановић
02.09.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-23704-LOC-1/2020 – Злата Васић
27.08.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-22567-LOC-1/2020 – Игор Китановић
26.08.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-33273-LOC-7/2020 – Општина Куршумлија
14.08.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-20324-LOC-2/2020 – Општина Куршумлија
16.07.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-14800-LOC-1/2020 – Општина Куршумлија
14.07.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-17011-LOC-1/2020 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
14.07.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-15020-LOC-1/2020 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
05.06.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-10106-LOC-2/2020 – Општина Куршумлија
29.04.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-9567-LOC-1-2020 – Бојана Комненовић
29.04.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-7347-LOC-1-2020 – Општина Куршумлија
10.03.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-33273-LOCH-6/2020 – Општина Куршумлија
10.02.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-2681-LOC-1/2020 – Горица Мијајловић
04.02.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-2057-LOC-1/2020 – А.Д. Планинка Куршумлија
31.01.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-1806-LOC-1/2020 – „Metalac Company“ д.о.о. Куршумлија
31.01.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-1833-LOC-1/2020 – Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге Београд
20.01.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-33273-LOC-5-2019 – Општина Куршумлија
16.01.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-39384-LOC-1/2019 – Горан Дељанин
03.01.2020 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-39807-LOC-1-2019 – Вера Вулић
16.12.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-37851-LOC-1-2019 – Општина Куршумлија
12.12.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-32576-IUP-3/2019 – Биљана Ивић
12.12.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-8425-LOC-4-2019 – ЕПС Дистрибуција
11.12.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-35043-LOC-1/2019 – Општина Куршумлија
06.11.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-33514-LOC-1-2019 – Милорад Јовановић
17.10.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-31164-ISAW-1-2019 – Општина Куршумлија
24.07.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-21181-LOC-1/2019 – Драган Арсенијевић
05.07.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-7525-CPI-5/2019 – Земљорадничка задруга „Вршевац воће“
29.05.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-11754-LOC-1-2019 – Општина Куршумлија
17.05.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-25019-LOC-4-2019 – Ката Младеновић
15.05.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-7525-LOC-3/2019 – ЗЗ „Вршевац воће“
03.05.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-7458-LOCН-2/2019 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
22.04.2019 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-10110-LOC-1/2019 – Славко Радичевић
22.04.2019 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-7525-LOCН-2/2019 – Земљорадничка задруга Вршевац воће
18.04.2019 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-7458-LOC-1/2019 – ЕПС Дистрибуција
02.04.2019 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-7525-LOC-1-2019 – Земљорадничка задруга Вршевац воће Куршумлија
27.03.2019 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-3803-LOC-2-2019 од 22.03.2019. (ЕПС Дистрибуција Прокупље)
27.03.2019 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-37664-LOC-2-2019 од 22.03.2019. (Општина Куршумлија)
25.03.2019 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-6755-LOC-1-2019 од 25.03.2019. (Драган Миленковић)
22.03.2019 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-29475-LOC-2/2019 од 22.03.2019. (А.Д. Планинка)
12.03.2019 Закључак о одбацивању за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-5169-CPI-1/2019 од 12.03.2019. (Зоран Матић)
12.03.2019 Закључак о одбацивању за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-35702-CPI-2-2019 од 12.03.2019. (Милија Гавриловић)
25.01.2019 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-1047-LOC-1/2019 од 25.01.2019. (Зоран Матић)
17.01.2019 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-37664-LOC-1-2018 од 17.01.2019. (Општина Куршумлија)
21.11.2018 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-32176-LOC-1-2018 од 21.11.2018. (Општина Куршумлија)
21.11.2018 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-31632-LOC-1-2018 од 21.11.2018. (Општина Куршумлија)
29.10.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-28248-LOCH-2-2018 од 29.10.2018. (ЕУРОЕНЕРГЕТИК Д.О.О. Куршумлија)
05.10.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-27224-LOC-1-2018 од 05.10.2018. (Општина Куршумлија)
27.09.2018 Закључак о одбацивању за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-38810-CPI-3-2018 од 27.09.2018. (Горица Вукадиновић)
26.09.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-28248-LOC-1-2018 од 26.09.2018. (ЕУРОЕНЕРГЕТИК д.о.о. Куршумлија)
23.07.2018 Закључак о одбацивању за издавање решења о промени намене бр. ROP-KUR-20464-ISAWH-1-2018 од 23.07.2018. (Биљана Шејић)
23.07.2018 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-20402-ISAW-1-2018 од 23.07.2018. (ЕПС Дистрибуција)
09.07.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-16601-LOC-1-2018 од 09.07.2018. (Александар Миленковић, Куршумлија)
05.07.2018 Закључак о одбацивању за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-12577-CPI-3/2018 од 05.07.2018. (Апотека Дентал, Куршумлија)
26.06.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-28634-LOC-3-2018 од 26.06.2018. (Општина Куршумлија)
25.06.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-33273-LOC-3-2018 од 25.06.2018. (Општина Куршумлија)
28.05.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-10934-LOCH-2-2018 од 28.05.2018. (Александар Миленковић, Куршумлија)
21.05.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-12577-LOC-1-2018 од 21.05.2018. (Апотека Дентал, Куршумлија)
04.05.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-10934-LOC-1-2018 од 04.05.2018. (Александар Миленковић, Куршумлија)
13.04.2018 Закључак о одбацивању за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-8710-CPI-1-2018 – АД Планинка
26.03.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-4512-LOCH-2-2018 од 26.03.2018. (Славиша Аксентијевић, Куршумлија)
22.03.2018 Закључак о одбацивању за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-27626-CPI-3/2018 од 22.03.2018. (Општина Куршумлија)
13.03.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-28634-LOC-2-2018 од 13.03.2018. (Општина Куршумлија)
08.03.2018 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-5465-CPI-1-2018 од 08.03.2018. (АД Планинка Куршумлија)
02.03.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-4721-LOC-1-2018 од 02.03.2018. (Ненад Стојановић Куршумлија)
27.02.2018 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-4512-LOC-1-2018 од 27.02.2018. (Славиша Аксентијевић Куршумлија)
26.01.2018 Закључак о одбацивању за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-1652-ISAW-1-2018 од 26.01.2018. (Основни суд Куршумлија)
27.12.2017 Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-33273-LOCH-2-2017
15.12.2017 Закључак о одбацивању локацијских услова број ROP-KUR-38810-LOC-1-2017 – Горица Вукадиновић
14.12.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање привремене грађевинске дозволе број ROP-KUR-38254-TCPI-1-2017 – А.Д. Планинка
28.11.2017 Закључак о одбацивању локацијских услова број ROP-KUR-25471-LOC-2/2017 – Зоран Николић
21.11.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе број ROP-KUR-33273-LOC-1-2017 – Општина Куршумлија
01.11.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе број ROP-KUR-33513-CPI-1-2017 – Ivan Todorović
20.10.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе број ROP-KUR-31802-IUP-1-2017 – Витана д.о.о. Куршумлија
13.10.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-28634-LOC-1-2017 – Општина Куршумлија
05.10.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-30068-LOC-1/2017 – А.Д. Планинка
27.09.2017 Закључак о одбацивању захтева за грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-29246-CPI-1-2017 – Драгија Васиљевић
19.09.2017 Закључак о одбацивању захтева за грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-28088-CPI-1-2017 – Горица Мијајловић
25.08.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-13204-ISAW-3/2017 – Топличке електране
25.08.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-CPIH-2-2017-2017 – Ђорђе Несторовић
24.08.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-25471-LOC-1/2017 – Зоран Николић
17.08.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-24562-CPI-1-2017 – Ђорђе Несторовић
28.07.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-21299-LOCH-2/2017 – Иван Тодоровић
28.07.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-15800-CPI-3-2017 – А.Д. Планинка
25.07.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-21292-ISAW-1-2017 – Пошта Србије
25.07.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-19451-LOC-1-2017 – Општина Куршумлија
21.07.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-21299-LOC-1/2017 – Иван Тодоровић
10.07.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-19550-LOC-1/2017 – Драгија Васиљевић
07.07.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-19937-IUP-1/2017 – „FRUIT COOPERATION“ ДОО
05.07.2017 Закључак о одбацивању локацијских услова бр. ROP-KUR-19495-ISAW-1/2017 Небојша Миленковић
04.07.2017 Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-19432-ISAW-1/2017 – „ЕПС Дистрибуција“ огранак Прокупље
16.05.2017 Закључак о одбацивању локацијских услова бр. ROP-KUR-12890-LOC-1/2017 ЕПС Дистрибуција
16.03.2017 Закључак о одбацивању локацијских услова бр. ROP-KUR-5534-LOC-1/2017 Општина Куршумлија
06.03.2017 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-4378-ISAW-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ д.о.о. Куршумлија
10.02.2017 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-24851-CPI-2/2017 – Општина Куршумлија
19.01.2017 Закључак о одбацивању бр. РОП-КУР-630-ЛОЦ-1/2017, заводни бр.01-353-3 од 19.01.2017.год. – Милош Ћурчић, Пролом б.б., Куршумлија
29.12.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-34314-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
07.12.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-32489-IUP-1/2016 – Републички хидрометеоролошки завод из Београда
14.10.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-26627-ISAW-1/2016 – Живојин Весић
23.08.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-20892-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
26.07.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-17452-LOC-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ Д.О.О.
13.07.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-15800-LOC-1/2016 – „ПЛАНИНКА“ А.Д.
06.05.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-8029-ISAW-1/2016 – ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
04.05.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-7791-CPI-1/2016 – ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
22.04.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-6562-IUP-1/2016 – „ТЕХНИКА ДУБРАВА“ Д.О.О. Београд
01.04.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-4367-CPI-1/2016 – „ВИТАНА“ д.о.о. Куршумлија
28.03.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-3836-LOC-1/2016 – ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
23.03.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-3046-LOC-1/2016 – “FRUIT COOPERATION“ д.о.о.
10.03.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-2041-LOC-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ Д.О.О.“
24.02.2016 Закључак о одбацивању – ЈП „Дирекција за изградњу, планирање, пројектовање и стамбене послове „- Куршумлија, број 01-353-87
12.02.2016 Закључак о одбацивању – Александар Миленковић, Куршумлија, број 01-353-56
12.02.2016 Закључак о одбацивању – ул. Милоје Закић, број 01-353-80
11.01.2016 Закључак о одбацивању – ул. Милоје Закић, број 01-353-89
11.01.2016 Закључак о одбацивању – ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“ – Куршумлија, број 01-353-87
11.01.2016 Закључак о одбацивању – Александар Миленковић, број 01-353-56
11.01.2016 Закључак о одбацивању – МУП, број 01-351-78
08.01.2016 Закључак о одбацивању – санација објекта Дејан и Бојан Ћурчић Пролом, број 01-351-77
06.01.2016 Закључак о одбацивању – Милоје Закић број 01-353-80
05.01.2016 Закључак о одбацивању – Луково број 01-037-71
31.12.2015 Закључак о одбацивању број 01-351-74 – Кукољ Саша
31.12.2015 Закључак о одбацивању – Колектор Пролом бања број 01-353-70
10.12.2015 Закључак о одбацивању – Горња Микуљана број 01-351-69
04.12.2015 Закључак о одбацивању Фекална канализација Косовка Девојка бр.01-351-65
26.11.2015 Закључак о одбацивању – Кукољ Саша бр.01-353-67
24.11.2015. Закључак о одбацивању – Колектор Пролом бања бр. 01-353-70
24.08.2015. Закључак о одбацивању А.М бр. 01-353-56
06.08.2015. Закључак о одбацивању – адаптација рукометног игралишта бр. 01-351-31
09.07.2015. Закључак Драгиша Јевремовић бр. 01-351-27
30.06.2015. ФРУИТ ЦООПЕРАТИОН д.о.о Жуч
25.04.2015. ФРИГОНАИС д.о.о Ниш
08.04.2015. Саша Кукољ
08.04.2015. Телеком Србија АД – Извршна јединица Ниш
13.03.2015. ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове „Куршумлија“
13.03.2015. ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове „Куршумлија“
13.03.2015. ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове „Куршумлија“
04.03.2015. ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове „Куршумлија“
04.03.2015. ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове „Куршумлија“
Датум Документ
25.04.2024 Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-35577-IUP-14/2024 – Еуроенергетик д.о.о.
12.04.2024 Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-3061-CPI-2/2024 – А.Д. Планинка
01.04.2024 Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-8924-ISAW-1/2024 – Апотека Дентал
28.03.2024 Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-28580-IUP-10/2024 – Борбени сложени системи д.о.о. Београд
12.02.2024 Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-25308-IUP-9/2024 – Општина Куршумлија
01.02.2024 Решење о одбацивању захтева за измену употребне дозволе бр. ROP-KUR-39054-IUPA-4/2024 – Марко Марић
23.01.2024 Решење о одбацивању захтева за измену употребне дозволе бр. ROP-KUR-39054-IUPA-3/2024 – Марко Марић
25.12.2023 Решење о одбацивању захтева за издавање решења о одобрењу бр. ROP-KUR-43261-ISAW-1/2023 – Стефан Анђелковић
18.10.2023 Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-31482-IUPH-2/2023 – Марко Марић
04.10.2023 Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-31176-IUP-1/2023 – Иван Тодоровић
29.09.2023 Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-31482-IUP-1/2023 – Марко Марић
25.08.2023 Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-26533-CPI-1/2023 – Ана Милетић
02.06.2023 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-6887-CPI-4/2023 – Дом здравља Куршумлија
10.04.2023 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-40316-CPI-4/2023 – Борбени сложени системи д.о.о.
30.03.2023 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-35577-CPIH-5/2023 – Еуроенергетик д.о.о.
28.03.2023 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-38227-CPI-4/2023 – Ненад Дељанин
24.02.2023 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-35577-CPI-4/2023 – Кнез Петрол д.о.о.
22.02.2023 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-4384-CPI-3/2023 – Марко Недељковић и Иван Милијановић
28.11.2022 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-26734-CPI-3/2022 – Општина Куршумлија
07.11.2022 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-21872-CPI-4/2022 – Бојан Васић и Мирка Цветковић
16.08.2022 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-33414-CPI-7/2022 – Саша Кукољ
29.06.2022 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-43033-CPIH-3/2022 – Боривоје Николић
17.06.2022 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-43033-CPI-2/2022 – Боривоје Николић
01.06.2022 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-15970-CPI-1/2022 – Славко Радичевић
30.05.2022 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-7262-CPI-3/2022 – Живојин Весић
23.05.2022 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-14865-CPI-1/2022 – Марко Марић
14.03.2022 Решење о одбацивању захтева бр. ROP-KUR-6991-CPI-1/2022 – Општина Куршумлија
08.03.2022 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-40274-CPI-2/2022 – Ad Fines Fruit д.о.о. Куршумлија
24.01.2022 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-40659-CPI-2/2022 – Мирелла Милановић
28.10.2021 Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе бр. ROP-KUR-7525-IUP-12/2021 – Земљорадничка задруга Вршевац воће
22.10.2021 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-30205-IUP-4/2021 – Општина Куршумлија
04.10.2021 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-12932-CPI-3/2021 – Пољопривредно газдинство Данијела Благојевић
29.09.2021 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-32415-CPI-1-2021 – Бошко Тузлак
14.09.2021 Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-19146-CPI-2/2021 – Слободан Стевић
13.07.2021 Решење о одбацивању захтева за извођење радова бр. ROP-KUR-11363-CPI-2/2021 – Саша Павловић
06.07.2021 Решење о одбацивању захтева за издавање решења о употребној дозволи бр. ROP-KUR-26488-IUP-10/2021 – Топличке електране д.о.о.
27.05.2021 Решење о одбацивању захтева за извођење радова бр. ROP-KUR-31312-CPI-5/2021 – Бранислав Радосављевић
27.01.2021 Решење о одбацивању захтева за извођење радова бр. ROP-KUR-2057-CPI-3/2021 – А.Д. Планинка
15.01.2021 Решење о одбацивању захтева за извођење радова бр. ROP-KUR-313-IUP-1/2021 – Радивоје Ђорђевић
05.10.2020 Решење о одбацивању захтева за извођење радова бр. ROP-KUR-7347-CPI-3/2020 – Општина Куршумлија 
05.08.2020 Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-19759-LOC-1/2020 и ROP-KUR-19759-GR-2/2020 – Јасна Милосављевић 
27.07.2020 Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова бр. ROP-KUR-18345-LOC-1/2020 и ROP-KUR-18345-GR-2/2020 – Топличке електране д.о.о. Куршумлија 
10.04.2020 Решење о одбијању захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-12577-IUP-11/2020 – Апотека Дентал 
17.03.2020 Решење о одбијању захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-6485-CPA-1/2020 – Биљана Илић и Татјана Милијановић
26.02.2020 Решење о одбијању захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-39807-CPI-3/2020 – Вера Вулић
30.12.2019 Решење о одбијању захтева за издавање решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-39497-ISAW-1/2019 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
30.12.2019 Решење о одбијању захтева за издавање измене грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-35702-CPA-7-2019 – Милија Гавриловић
18.09.2018 Решењe о одбијању за измену правоснажног решења о грађевинској дозволи бр. ROP-KUR-4512-CPA-12-2018 od 18.09.2018. (Славиша Аксентијевић, Куршумлија)
14.05.2018 Решење о одбијању захтева бр. ROP-KUR-8710-CPI-2-2018 од 14.05.2018. (А.Д. Планинка Куршумлија)
16.03.2018 Решење о одбијању захтева за грађевинску дозволу бр. ROP-KUR-5959-CPIH-1-2018 од 16.03.2018. (А.Д.Планинка Куршумлија)
27.12.2017 Решење о одбијању захтева за издавање привремене грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-38254-TCPIН-2/2017 – А.Д. Планинка Куршумлија
11.09.2017 Решење о одбијању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-24562-CPIH-3-2017 – Ђорђе Несторовић
18.08.2017 Решење о одбијању захтева за издавање грађевинске дозволе бр. ROP-KUR-15800-CPIH-4-2017 – А.Д. Планинка Куршумлија
Датум Документ
30.04.2024 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-13243-ISAW-1/2024 – Општина Куршумлија
29.04.2024 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-13009-ISAW-1/2024 – Општина Куршумлија
08.04.2024 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-8924-ISAWHA-2/2024 – Апотека Дентал
27.02.2024 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-4660-ISAW-1/2024 – Општина Куршумлија
22.02.2024 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-43847-ISAW-2/2024 – Драгомир Угреновић
22.02.2024 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-3736-ISAW-1/2024 – А.Д. Планинка Куршумлија
13.02.2024 Решење о измени решења којим се одобрава извођење радова бр. ROP-KUR-19607-ISAWA-2/2024 – Општина Куршумлија
16.01.2024 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-197-ISAW-1/2024 – Зорица Цвејић
27.12.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-43261-ISAWHA-2/2023 – Стефан Анђелковић
21.12.2023 Решење о измени решења којим се одобрава извођење радова бр. ROP-KUR-1782-ISAWA-2/2023 – Општина Куршумлија
23.10.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-21866-ISAW-4/2023 – Општина Куршумлија
11.10.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-31991-ISAW-1/2023 – Немања Томовић ПР – Превоз, грађевинарство и друге услуге “Мићко“ Куршумлија
14.09.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-28590-ISAW-1/2023 – Стамбена заједница ул. Косовска бр. 12. Куршумлија
21.03.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-6616-ISAWHA-2/2023 – Бранимир Милетић
10.03.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-6079-ISAW-1/2023 – Општина Куршумлија
03.03.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-5396-ISAW-1/2023 – Општина Куршумлија
14.02.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-3446-ISAW-1/2023 – Општина Куршумлија
13.02.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-2881-ISAW-2-2023 – Општина Куршумлија
03.02.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-2366-ISAW-1/2023 – Ad Fines Fruit d.o.o.
26.01.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-32157-ISAWHA-4/2023 – Електродистрибуција Србије – Огранак Прокупље
26.01.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-1782-ISAW-1/2023 – Општина Куршумлија
23.01.2023 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-39399-ISAW-3/2023 – Душан Илић
16.11.2022 Решење о измени Решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-25536-ISAWA-2/2022 – Општина Куршумлија
10.11.2022 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-29923-ISAWHA-3/2022 – Електродистрибуција Србије
03.11.2022 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-19532-ISAW-3/2022 – Телеком Србија а.д.
23.08.2022 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-25536-ISAW-1/2022 – Општина Куршумлија
11.07.2022 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-18865-ISAWHA-2/2022 – Слободан Марковић
21.06.2022 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-11667-ISAW-2/2022 – Радмила јовановић и Марко Јовановић
13.06.2022 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-17780-ISAW-1/2022 – Општина Куршумлија
27.05.2022 Решење о измени Решења о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-9501-ISAWA-2-2022 – Владан Јовановић
07.04.2022 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-42246-ISAWHA-6/2022 – А.Д. Планинка
03.03.2022 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-38127-ISAWHA-4/2022 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије
02.09.2021 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-28664-ISAW-1/2021 – Општина Куршумлија
23.08.2021 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-25723-ISAWHA-2/2021 – Дејан Бабић
14.07.2021 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-19611-ISAW-1/2021 – ЕПС Дистрибуција
02.07.2021 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-19607-ISAW-1/2021 – Општина Куршумлија
01.07.2021 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-19611-ISAW-1/2021 – АД Планинка
28.04.2021 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-38166-ISAW-3/2021 – ЕПС Дистрибуција
17.03.2021 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-6803-ISAW-1/2021 – Сања Лепосавић
04.03.2021 Решење о измени Решења којим се одобрава извођење радова бр. ROP-KUR-25308-ISAWA-2/2021 – Општина Куршумлија
27.01.2021 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-1369-ISAW-1/2021 – Димитрије Милојевић
07.09.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-18345-ISAW-4/2020 – Топличке електране д.о.о. Куршумлија
26.08.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-15020-ISAW-3/2020 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
24.08.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-17011-ISAW-3/2020 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
24.08.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-21621-ISAW-1/2020 – Општина Куршумлија
07.08.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-19814-ISAW-1/2020 – Дејан Миленковић и Светлана Чкољевић
01.06.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-11835-ISAW-1/2020 – Биљана Ивић и Татјана Милијановић
01.06.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-11808-ISAW-1-2020 – Слободан Анђелковић
19.05.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-10544-ISAW-1-2020 – А.Д. „Планинка“
11.05.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-9501-ISAW-1-2020 – Владан Јовановић
29.04.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-8197-ISAW-2/2020 – Општина Куршумлија
24.02.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-4300-ISAW-1/2020 – „FRIGONAIS“ ДОО
06.02.2020 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-39497-ISAWHA-2/2020 – ЕПС Дистрибуција
24.01.2019 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-1533-ISAW-1/2020 – Општина Куршумлија
07.10.2019 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-21181-ISAW-3/2019 – Драган Арсенијевић
02.09.2019 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-25308-ISAW-1/2019 – Општина Куршумлија
09.08.2019 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-21927-ISAW-1/2019 – Срђан Јовановић
09.07.2019 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-18907-ISAW-1/2019 – Општина Куршумлија
26.06.2019 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-25019-ISAW-6/2019 – Ката Младеновић
11.06.2019 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-7458-ISAW-4-2019 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
27.03.2019 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-6720-ISAW-1-2019 од 27.03.2019. (Општина Куршумлија)
14.03.2019 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-5923-ISAW-1-2019 од 14.03.2019. (Општина Куршумлија)
12.12.2018 Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KUR-35720-ISAWHA-2-2018 од 12.12.2018. (Милена Миљанић)
10.10.2018 Решење о одобрењу извођења радова бр. ROP-KUR-29254-ISAW-1-2018 од 10.10.2018. (Зоран Крстић)
31.08.2018 Решење о одобрењу извођења радова бр. ROP-KUR-25019-ISAW-1-2018 од 31.08.2018. (Ката Младеновић)
07.08.2018 Решење о одобрењу извођења радова бр. ROP-KUR-20402-ISAWHA-2-2018 од 07.08.2018. (ЕПС Дистрибуција Прокупље)
02.08.2018 Решење о одобрењу извођења радова бр. ROP-KUR-20464-ISAWHA-2-2018 од 02.08.2018. (Биљана Шејић)
06.02.2018 Решење о одобрењу извођења радова број ROP-KUR-2147-ISAW-1-2018 – Општина Куршумлија
01.02.2018 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-1652-ISAWHA-2-2018 – Основни суд Куршумлија
04.09.2017 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-26488-ISAWHA-1-2017 – Топличке електране
28.08.2017 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-21292-ISAWHA-3/2017 – ЈП Пошта Србије
21.07.2017 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-20868-ISAW-1/2017 – Милош Ћурчић
14.07.2017 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-19495-ISAWHA-2/2017 – Небојша Миленковић
10.07.2017 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-19432-ISAWHA-2/2017 – „ЕПС Дистрибуција“ огранак Прокупље
17.03.2017 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-4378-ISAWHA-2/2017 – „FRUIT COOPERATION“ ДОО
14.03.2017 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-5690-ISAW-1/2017 – Општина Куршумлија
28.12.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-34378-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
27.12.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-34306-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
26.12.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-34377-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
26.12.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-34302-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
26.12.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-34303-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
03.10.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-25331-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
30.08.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-20892-ISAWHA-2/2016 – Општина Куршумлија
01.08.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-18395-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
01.07.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-14578-ISAW-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ ДОО
16.05.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-8738-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
14.12.2015 Решење о одобрењу за извођење радова Дубрава- Здравковићи број 01-351-72
18.11.2015 Решење о одобрењу за извођење радова БСТС Мачковац бр 4
05.11.2015 Решење о одобрењу за извођење радова Спаначко брдо бр. 01-351-56
Решење о одобрењу за изградњу Данковиће бр 01-351-57
19.10.2015 Решење о одобрењу за извођење радова Ново Село бр.01-351-51
03.08.2015 Решење о одобрењу за извођење радова Економска скола бр. 01-351-30
10.06.2015 Решење о одобрењу за извођење радова Југоисток бр. 01-351-20
Датум Документ
30.04.2024 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-13243-WA-3/2024 – Општина Куршумлија
19.04.2024 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-8924-WA-3/2024 – Апотека Дентал
18.04.2024 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-43847-WA-4/2024 – Драгомир Угреновић
07.03.2024 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-3736-WA-2/2024 – АД Планинка
26.02.2024 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-32157-WA-6/2024 – Електродистрибуција Србије – огранак Прокупље
06.12.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-35751-WA-3/2023 – Радиша Јеленић
29.11.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-20479-WA-4/2023 – Општина Куршумлија
20.11.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-17885-WA-5/2023 – Моника Николић и Милош Николић
30.10.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-35577-WA-8/2023 – Еуроенергетик д.о.о. Куршумлија
30.10.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-31991-WA-2/2023 – Немања Томовић ПР – Превоз, грађевинарство и друге услуге „Мићко“ Куршумлија
16.10.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-20994-WA-4/2023 – Марко Драговић
11.10.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-30080-WA-2/2023 – Бранко Милићевић
26.09.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-28590-WA-2/2023 – Стамбена заједница ул. Косовска 12, Куршумлија
26.09.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-2593-WA-3/2023 – Општина Куршумлија
22.09.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-26533-WA-3/2023 – Ана Милетић
18.09.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-26557-WA-3/2023 – Општина Куршумлија
08.09.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-6887-WA-7/2023 – Дом здравља Куршумлија
02.08.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-40659-WA-6/2023 – Мирелла Милановић
02.08.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-40659-WA-6/2023 – Мирелла Милановић
31.07.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-38127-WA-6/2023 – Министарство трговине,туризма и телекомуникација
07.07.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-25536-WA-3/2023 – Општина Куршумлија
18.05.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-41671-WA-3/2023 – Ненад Дељанин
17.05.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-36373-WA-4/2023 – Горан Дељанин
05.05.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-38227-WA-6/2023 – Ненад Дељанин
27.04.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-40316-WA-7/2023 – Борбени сложени системи д.о.о.
10.04.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-6616-WA-4/2023 – Бранимир Милетић
07.04.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-1369-WA-2/2023 – Димитрије Милојевић
30.03.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-4384-WA-5/2023 – Марко Недељковић и Иван Милијановић
29.03.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-2366-WA-3/2023 – Ad Fines Fruit д.о.о. Куршумлија
22.03.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-12932-WA-9/2023 – Данијела Благојевић
14.02.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-39399-WA-5/2023 – Душан Илић
27.01.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-18865-WA-3/2023 – Слободан Марковић
25.01.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-1533-WA-2/2023 – Општина Куршумлија
18.01.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-21872-WA-7/2023 – Бојан Васић и Мирка Цветковић
16.01.2023 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-34748-WA-4/2023 – Слободан Илић
22.12.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-29475-WA-13/2022 – А.Д. Планинка
08.12.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-8197-WA-3/2022 – Општина Куршумлија
30.11.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-29923-WA-5/2022 – Електродистрибуција Србије
18.10.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-17780-WA-2/2022 – Општина Куршумлија
30.09.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-27666-WA-2/2022 – Марко Марић
27.09.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-18839-WA-2/2022 – Станоје Јовић
26.09.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-43033-WA-5/2022 – Боривоје Николић
29.08.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-32415-WA-3/2022 – Бошко Тузлак
22.07.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-20479-WA-2/2022 – Општина Куршумлија
04.07.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-16815-WA-2/2022 – Општина Куршумлија
23.05.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-6991-WA-3/2022 – Општина Куршумлија
27.04.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-42246-WA-7/2022 – А.Д. Планинка
14.04.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-6803-WA-4/2022 – Сања Лепосавић
31.03.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-40274-WA-5/2022 – Ad Fines Fruit д.о.о.
30.03.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-19146-WA-6/2022 – Слободан Стевић
17.03.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-4300-WA-2/2022 – FRIGONAIS д.о.о.
09.02.2022 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-25308-WA-5/2022 – Општина Куршумлија
17.11.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-40591-WA-3/2021 – Општина Куршумлија
26.10.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-11363-WA-4/2021 – Саша Павловић
20.09.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-28664-WA-2/2021 – Општина Куршумлија
02.09.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-25723-WA-3/2021 – Дејан Бабић
18.08.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-3556-WA-2/2021 – Општина Куршумлија
29.07.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-7347-WA-6/2021 – Општина Куршумлија
29.06.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-5652-WA-2-2021 – Миљан Танасковић
25.06.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-7347-WA-5/2021 – Општина Куршумлија
08.06.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-17132-WA-1/2021 – Злата Васић
24.05.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-38166-ISAW-3/2021 – ЕПС Дистрибуција
24.05.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-21927-WA-2/2021 – Срђан Јовановић
14.04.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-6803-WA-2/2021 – Сања Лепосавић
01.04.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-2057-WA-5/2021 – А.Д. Планинка
08.03.2021 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-36905-WA-4/2021 – Борбени сложени системи д.о.о.
22.12.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-19759-WA-5/2020 – Јасна Милосављевић 
22.12.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-23484-WA-4/2020 – Милан Мирковић 
20.10.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-17011-WA-6/2020 – ЕПС Дистрибуција Прокупље 
30.09.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-15020-WA-5/2020 – ЕПС Дистрибуција Прокупље 
28.09.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-21621-WA-2/2020 – Општина Куршумлија
17.09.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-25538-WA-1/2020 – Топличке електране д.о.о.
01.09.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-39288-WA-4/2020 – Општина Куршумлија
26.08.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-26488-WA-3/2020 – Топличке електране д.о.о.
21.08.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-11808-WA-3/2020 – Слободан Анђелковић
19.08.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-19814-WA-2/2020 – Дејан Миленковић и Светлана Чкољевић
14.08.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-10544-WA-2/2020 – Александар Миленковић
31.07.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-29475-WA-8/2020 – А.Д. „Планинка“ Куршумлија
27.07.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-6720-WA-2/202 – Општина Куршумлија
09.07.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-16340-WA-3/2020 – Општина Куршумлија
12.06.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-10544-WA-2/2020 – А.Д. „Планинка“ Куршумлија
08.06.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-11835-WA-3/2020 – Биљана Ивић и Татјана Милијановић
13.05.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-8710-WA-4/2020 – А.Д. „Планинка“ Куршумлија
22.04.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-5378-WA-2-2020 – Општина Куршумлија
15.04.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-8830-WA-3-2020 – Општина Куршумлија
25.02.2020 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-1511-WA-2/2020 – Ненад Весић
12.12.2019 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-1652-WA-2-2019 – Основни суд Куршумлија
03.10.2019 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-28580-WA-4/2019 – Борбени сложени системи д.о.о. Београд
09.09.2019 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-21496-WA-2-2019 – Општина Куршумлија
09.09.2019 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-18907-WA-2-2019 – Општина Куршумлија
22.08.2019 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-35702-WA-5-19 – Милија Гавриловић
12.08.2019 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-35720-WA-3/2019 – Милена Миљанић
08.08.2019 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-7525-WA-7/2019 – Земљорадничка задруга „Вршевац воће“
12.07.2019 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-25019-WA-7/2019 – Ката Младеновић
26.06.2019 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-7672-WA-1-2019 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
29.03.2019 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-7672-WA-1-2019 – Зоран Матић
20.03.2019 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-5923-WA-3-2019 – Општина Куршумлија
29.11.2018 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-29254-WA-2-2018 – Зоран Крстић
07.11.2018 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-30015-WA-5-2018 – Живојин Весић
28.09.2018 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-25019-WA-3-2018 – Ката Младеновић
26.09.2018 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-4512-WA-13-2018 – Славиша Аксентијевић
14.09.2018 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-20402-WA-3-2018 – ЕПС Дистрибуција Прокупље
06.09.2018 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-12577-WA-7-2018 – Апотека Дентал Куршумлија
29.06.2018 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-2147-WA-2/2018 – Општина Куршумлија
19.06.2018 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-13992-WA-2-2018 – А.Д. Планинка
23.05.2018 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-24984-WA-2-2018 – Иван Тодоровић
23.05.2018 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-24984-WA-2/2018 – Општина Куршумлија
10.04.2018 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-8700-WA-1-2018 – Општина Куршумлија
21.11.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-19495-WA-3-2017 – Небојша Миленковић
15.11.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-24851-WA-4-2017 – Општина Куршумлија
30.10.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-29246-WA-3/2017 – Драгија Васиљевић
11.10.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-4367-WA-10-2017 – Витана д.о.о.
18.09.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-26488-WA-2-2017 – Топличке електране
18.09.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-4653-WA-2-2017 – Општина Куршумлија
12.09.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-21292-WA-5-2017 – ЈП Пошта Србије
31.08.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-5690-WA-2-2017 – Општина Куршумлија
27.07.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-22241-WA-1/2017 – ЕПС Дистрибуција – огранак Прокупље
20.06.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-13923-WA-2 – Телеком Србија
05.05.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-11828-WA-1/2017 – „FRUIT COOPERATION“ ДОО
05.05.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-11825-WA-1/2017 – „FRUIT COOPERATION“ ДОО
03.02.2017 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-8738-WA-2/2017 – Општина Куршумлија
28.12.2016 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-34302-WA-2/2016 – Општина Куршумлија
28.12.2016 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-34377-WA-2/2016 – Општина Куршумлија
24.11.2016 Потврда о пријави радова бр ROP-KUR-25331-WA-2/2016 – Општина Куршумлија
26.10.2016 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-15964-WA-2/2016 – Општина Куршумлија
06.10.2016 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-18395-WA-2/2016 – Општина Куршумлија
08.08.2016 Потврда о пријави радова бр. ROP-KUR-19187-WA-1/2016 – Општина Куршумлија

Обрасци и захтеви ван обједињене процедуре

Захтев за издавање информација о локацији PDF Doc
Захтев за потврђивање пројекта парцелације и препарцелације PDF Doc
Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта PDF Doc
Захтев за сагласност за исправку граница PDF Doc