У оквиру Одељења за друштвене делатноси и општу управу, постоје Месне Канцеларије које обављају послове Општинске управе на терену, покривајући једну или више месних заједница.

Месна канцеларија Барлово
Шеф Месне канцеларије,
Перовић Милован
Конктак телефони : 027/310-041, 063-570-617
Емаил: mkgrabovnica@gmail.com

Месна канцеларија Грабовница
Шеф Месне канцеларије,
Перовић Милован
Контак телефони: 027/310-041, 063-570-617
Емаил: mkgrabovnica@gmail.com

Месна канцеларија Добри До
Шеф Месне канцеларије,
Симић Дејан
Контакт телефон: 064-86-75-271
Емаил: mkdobrido@gmail.com

Месна канцеларија Иван Кула
шеф Месне канцеларије,
Симић Дејан
Контакт телефон: 064-86-75-271
Емаил: mkdobrido@gmail.com

Месна канцеларија Рача
Шеф Месне канцеларије,
Шуловић Весна
Контакт телефон : 027/387-007, 064-86-75-256
Емаил: mkraca@gmail.com

Месна канцеларија Дегрмен
Шеф Месне канцеларије,
Биочанин Миладија
Контак телефон : 064- 86-75-267
Емаил: mkdegrmen@gmail.com

Месна канцеларија Рударе
Шеф Месне канцеларије,
Тошовић Марија
Контакт телефон: 027/387-151, 064-86-75-257
Емаил: mkrudare@gmail.com

Месна канцеларија Куршумлијска Бања
Шеф Месне канцеларије,
Љубиша Брадић
Контакт телефон : 064-86-75-266
Емаил: mkkbanja@gmail.com

Месна канцеларија Спанце
Шеф Месне канцеларије,
Милетић Саша
Контакт телефон: 064-86-75-259
Емаил: mkspance@gmail.com

Месна канцеларија Жуч
Шеф Месне канцеларије,
Илић Десимир
Контакт телефон : 064-86-75-276
Емаил: mesnakancelarijazuc@gmail.com

Месна канцеларија Мерћез
Шеф Месне канцеларије,
Јевтић Драган
Контакт телефон: 064-86-75-263
Емаил: mkmercez@gmail.com

Месна канцеларија Луково
Шеф Месне канцеларије,
Стевановић Ивана
Контакт телефони: 027/385-859, 064/ 86-75-255
Емаил: mklukovo@gmail.com