Куршумлијска Бања

Куршумлијска Бања има више врста лековитих вода које је сврставају у ред најатрактивнијих у Европи (сумпоровите, угљено-киселе, алкалне и гвожђевите воде).

Температуре су од 14 – 67°C. Са најумеренијом климом од свих бања у Србији, Куршумлијска Бања уз околни природни амбијент који сачињавају шуме, атрактивне долине речица и потока са чистом водом, као и чист ваздух (у близини нема индустрије) представља и лечилиште и рекреациони центар.

kursumlijska-banja-01

У Заводу за специјализовану рехабилитацију „Жубор“ терапијски блок се састоји од хидротерапије, блатне терапије, електротерапије и кинези терапије. Смештајни део Завода је Б категорије, 240 лежајева и 250 места у ресторану.

Медицинске индикације: болести локомоторног система, гинеколошка обољења, неуролошка обољења, болести метаболизма.

Проблеми у раду Куршумлијске Бање

На жалост, Завод „Жубор“ у Куршумлијској Бањи је 2006. године престао са радом. У току је приватизациони поступак који спроводи Агенција за приватизацију Републике Србије. Надамо се да ће Завод „Жубор“ решити власничко питање и почети са радом.

Куршумлијска Бања 027/381-420, 381-481, 381-117