Председник општине Куршумлија

Војимир Чарапић, дипл. правник

тел: 027/381-383
predsednik@kursumlija.ls.gov.rs
Биографија

Заменик председника општине

Дејан Ловић, дипломирани инжењер машинства

тел: 027/381-383
zamenik.predsednika@kursumlija.org

Помоћник председника општине

Небојша Јовић, дипл ецц.
.

.

Помоћник председника општине

Јовица Ђиновић, дипл. инж. пољ.