• 758

    Поносни на историјску чињеницу да су Немањићи на овом простору зачели српску духовност подижући храмове, старије од највећих европских светиња...

  • 759

    Наша општина обилује јединственим природним лепотама и раритетним геолошким феноменима...

  • 763

    Традиционално богато културно и историјско наслеђе...

Општинска управа општине Куршумлија

Пролетерских бригада бб
18430 Куршумлија

Централа: 027/381-402; 381-374

Начелник Општинске управе: 027/381-652
Одељење за привреду и локални економски развој: 027/381-584
Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и финансије: 027/381-073
Комунална инспекција: 027/382-120
Грађевинска инспекција: 027/381-402, локал 124.
Дечија заштита : 027/381-266

Е-адреса: info@kursumlija.org

В.д. начелника Општинске управе
(обавља послове шефа Одељења за друштвене делатности и општу управу)

Владан Јовановић, дипл.правник

027/381-652, 027/381-402, локал 107
nacelnik@kursumlija.org
drustvene.delatnosti@kursumlija.org

Шеф одељења за привреду и локални економски развој

Снежана Радовић, дипл. ецц

027/381-584
privreda@kursumlija.org

Шеф одељења за локалну пореску администрацију, буџет и финансије

Данијела Симић, дипл. ецц

027/381-073
lpafinansije@kursumlija.org

Правобранилац општине Куршумлија

Наташа Јовановић, дипл. правник

027/381-402 локал 121
javni.pravobranilac@kursumlija.org