Projekti

EVROPSKA UNIJA
EUROPEAN UNION

Naziv projekta: KORAK KA GIS-U KAO NAPREDNOM ALATU U PLANIRANJU I UPRAVLJANJU ODRŽIVIM RAZVOJEM
Lokacija projekta: Opština Kuršumlija, Srbija
Vrednost projekta: 135.866,59 EUR
Vrednost donacije: 115.690,41 EUR
Datum realizacije projekta: 01.04.2011/01.07.2012.
Ciljevi i rezultati projekta:
Opšti ciljevi:

Opština Kuršumlija je povoljan ambijent za život i razvoj turizma

Kontinuirani razvoj GIS-a koji podržava upravljanje javnom imovinom i lokalnim resursima za razvoj turizma

Specifični ciljevi: Povećana efikasnost rada i kvalitet usluga lokalne samouprave opštine Kuršumlija kroz modernizaciju procedura i digitalizaciju podataka iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja.
Rezultati:

GIS digitalna baza podataka formirana kao baza za izdavanje urbanističkih dokumenata i baza za dalje razvijanje GIS-a.

Zaposleni u opštinskoj administraciji su prošli naprednu obuku za primenu GIS-a u cilju povećanja efikasnosti i pojednostavljenja procedura u oblasti izdavanja urbanističkih i građevinskih dozvola.

Uspešna promocija rezultata projekta, prezentacija mogućnosti GIS-a i njegov dalji razvoj.

EVROPSKA UNIJA
EUROPEAN UNION

Naziv projekta:

IZGRADNJA CENTRALNE LABORATORIJE

Lokacija projekta:

Opština Kuršumlija, Srbija

Vrednost projekta:

71.222,00 EUR

Vrednost donacije:

62.284,00 EUR

Datum realizacije projekta:

01.06.2011/30.04.2013.

Ciljevi i rezultati projekta:

Opšti ciljevi:

Unapređenje kvaliteta usluga i integracija javnih zdravstvenih usluga izgradnjom objekta centralne laboratorije

Specifični ciljevi:

Podizanje nivoa javnih-zdravstvenih usluga izgradnjom centralne laboratorije

Integracija specijalističkih usluga sa ambulantom i reorganizacija javnih zdravstvenh usluga.

Rezultati:

Izgradnja objekta centralne laboratorije

Integracija specijalističkih usluga

Poboljšanje stanja opštih medicinskih usluga

Viši stepen efikasnosti zdravstvenih usluga

Veličina slova