Општинска управа општине Куршумлија – запослени на систему еЗУП

Р. бр. Име и презиме Радно место еЗУП e-mail
1 Владан Јовановић В.д. начелника општинске управе Администратор opstaupravakursumlija@gmail.com
2 Љубомир Миладиновић Послови бирачког списка и запошљавања Администратор ljupce.miladinovic@gmail.com
3 Драган Поповић Послови матичара Извршивач/Обрађивач catamaticar@gmail.com
4 Марко Аћимовић Послови заменика матичара Извршивач/Обрађивач macimovic81@gmail.com
5 Братислав Ђорђевић Послови заменика матичара Извршивач/Обрађивач bratislavdjordjevic@gmail.com
6 Ана Ловић Послови грађанских стања и бирачког списка Извршивач/Обрађивач birackispisak.kursumlija@gmail.com
7 Петар Мијајловић Послови из области борачко инвалидске заштите Извршивач/Обрађивач imovinska.kursumlija@gmail.com
8 Зоран Сарић Финансијски послови у области дечије заштите Извршивач/Обрађивач decija.zastita@kursumlija.org
9 Славољуб Милојковић Послови повереника за избеглице и расељена лица Извршивач/Обрађивач slavkopoverenik@gmail.com
10 Јелена Стојчић Послови месних заједница Извршивач/Обрађивач jellenastojcic@gmail.com
11 Марија Тошовић Матичар – шеф МК Рударе Извршивач/Обрађивач mkrudare@gmail.com
12 Весна Шуловић Матичар – шеф МК Рача Извршивач/Обрађивач mkraca34@gmail.com
13 Миладија Биочанин Матичар – шеф МК Дегрмен Извршивач/Обрађивач mkdegrmen@gmail.com
14 Милован Перовић Матичар – шеф МК Грабовница Извршивач/Обрађивач mkgrabovnica@gmail.com
15 Саша Милетић Матичар – шеф МК Спанце Извршивач/Обрађивач mkspance@gmail.com
16 Дејан Симић Матичар – шеф МК Добри До Извршивач/Обрађивач mkdobrido@gmail.com
17 Десимир Илић Матичар – шеф МК Жуч Извршивач/Обрађивач mesnakancelarijazuc@gmail.com
18 Драган Јевтић Матичар – шеф МК Мерћез Извршивач/Обрађивач mkmercez@gmail.com
19 Ивана Стевановић Матичар – шеф МК Луково Извршивач/Обрађивач mklukovo@gmail.com
20 Љубиша Брадић Матичар – шеф МК Куршумлијска бања Извршивач/Обрађивач mkkbanja@gmail.com
21 Тања Дошовић Администрат.послови у служби за општинско веће Извршивач/Обрађивач tanjadosovic@gmail.com
22 Милија Миленковић Туристички инспектор Извршивач/Обрађивач milijamilenkovic63@gmail.com
23 Љубисав Веселиновић Инспектор заштите животне средине Извршивач/Обрађивач ljubisav.veselinovic@gmail.com
24 Јовица Ђиновић Помоћник председника општине Извршивач/Обрађивач pomocnik.predsednika@kursumlija.org
25 Миладија Максимовић Комунални инспектор Извршивач/Обрађивач komunalna.inspekcija@kursumlija.org
26 Драган Миленковић Грађевински инспектор Извршивач/Обрађивач gane.milenkovic@gmail.com
27 Драган Видић Имовинско-правни послови Извршивач/Обрађивач dragan.vidic55@gmail.com
28 Јелена Радовић Послови пољопривреде Извршивач/Обрађивач jelena.radovic74@gmail.com
29 Миљан Радосављевић Просветни инспектор Извршивач/Обрађивач radosavljevicmiljan@gmail.com
30 Данијела Ђорђевић Послови из области привреде и приват.предузетн. Извршивач/Обрађивач malaprivreda@gmail.com
31 Емилија Чолаковић Послови из области грађевинарства Извршивач/Обрађивач colakovicemilija@gmail.com
32 Небојша Филиповић Комунални инспектор Извршивач/Обрађивач komunalna.inspekcija@kursumlija.org
33 Драган Гашић Правни послови у ЛПА Извршивач/Обрађивач gasicdragan955@gmail.com
34 Предраг Ристић Послови пореског инспектора изворних прихода ЛС Извршивач/Обрађивач risticpeda@gmail.com
35 Дејан Јовановић Инспектор наплате изворних прихода ЛС Извршивач/Обрађивач jdeki76@gmail.com
36 Рада Николић Порески контролор изворних прихода ЛС Извршивач/Обрађивач lpakursumlija@gmail.com
37 Данијела Симић Шеф одељења ЛПА, буџет и финансије Извршивач/Обрађивач lpafinansije@kursumlija.org
38 Снежана Радовић Шеф одељења за привреду и ЛЕР Извршивач/Обрађивач privredakursumlija@gmail.com
39 Наташа Ђуровић Урбаниста Извршивач/Обрађивач natasakurshumlija@gmail.com
Величина слова