Општинска управа општине Куршумлија – запослени на систему еЗУП

Р. бр. Име и презиме Радно место еЗУП e-mail
1 Миљан Радосављевић Вршилац дужности начелника општинске управе Администратор nacelnik@kursumlija.org
2 Владан Јовановић Шеф Одељења за друштвене делатности и општу управу Администратор opstauprava@kursumlija.org
drustvene.delatnosti@kursumlija.org
3 Љубомир Миладиновић Послови бирачког списка и запошљавања Администратор ljubomir.miladinovic@kursumlija.org
4 Драган Поповић Послови матичара Извршивач/Обрађивач dragan.popovic@kursumlija.org
5 Марко Аћимовић Послови заменика матичара Извршивач/Обрађивач marko.acimovic@kursumlija.org
6 Братислав Ђорђевић Послови заменика матичара Извршивач/Обрађивач bratislav.djordjevic@kursumlija.org
7 Ана Ловић Послови грађанских стања и бирачког списка Извршивач/Обрађивач ana.lovic@kursumlija.org
8 Петар Мијајловић Послови из области борачко инвалидске заштите Извршивач/Обрађивач petar.mijajlovic@kursumlija.org
9 Зоран Сарић Финансијски послови у области дечије заштите Извршивач/Обрађивач decija.zastita@kursumlija.org
10 Славољуб Милојковић Послови повереника за избеглице и расељена лица Извршивач/Обрађивач slavoljub.milojkovic@kursumlija.org
11 Јелена Стојчић Послови месних заједница Извршивач/Обрађивач jelena.stojcic@kursumlija.org
12 Марија Тошовић Матичар – шеф МК Рударе Извршивач/Обрађивач mkrudare@kursumlija.org
13 Весна Шуловић Матичар – шеф МК Рача Извршивач/Обрађивач mkraca@kursumlija.org
14 Миладија Биочанин Матичар – шеф МК Дегрмен Извршивач/Обрађивач mkdegrmen@kursumlija.org
15 Милован Перовић Матичар – шеф МК Грабовница Извршивач/Обрађивач mkgrabovnica@kursumlija.org
16 Саша Милетић Матичар – шеф МК Спанце Извршивач/Обрађивач mkspance@kursumlija.org
17 Дејан Симић Матичар – шеф МК Добри До Извршивач/Обрађивач mkdobrido@kursumlija.org
18 Десимир Илић Матичар – шеф МК Жуч Извршивач/Обрађивач mkzuc@kursumlija.org
19 Драган Јевтић Матичар – шеф МК Мерћез Извршивач/Обрађивач mkmercez@kursumlija.org
20 Ивана Стевановић Матичар – шеф МК Луково Извршивач/Обрађивач mklukovo@kursumlija.org
21 Љубиша Брадић Матичар – шеф МК Куршумлијска бања Извршивач/Обрађивач mkkbanja@kursumlija.org
22 Тања Дошовић Административни послови у служби за општинско веће Извршивач/Обрађивач tanja.dosovic@kursumlija.org
23 Милија Миленковић Туристички инспектор Извршивач/Обрађивач milija.milenkovic@kursumlija.org
24 Љубисав Веселиновић Инспектор заштите животне средине Извршивач/Обрађивач ljubisav.veselinovic@kursumlija.org
25 Јовица Ђиновић Помоћник председника општине Извршивач/Обрађивач pomocnik.predsednika@kursumlija.org
26 Миладија Максимовић Комунални инспектор Извршивач/Обрађивач komunalna.inspekcija@kursumlija.org
27 Драган Миленковић Грађевински инспектор Извршивач/Обрађивач dragan.milenkovic@kursumlija.org
28 Драган Видић Имовинско-правни послови Извршивач/Обрађивач dragan.vidic@kursumlija.org
29 Јелена Радовић Послови пољопривреде Извршивач/Обрађивач jelena.radovic@kursumlija.org
30 Миљан Радосављевић Просветни инспектор Извршивач/Обрађивач miljan.radosavljevic@kursumlija.org
31 Данијела Ђорђевић Послови из области привреде и приват.предузетн. Извршивач/Обрађивач danijela.djordjevic@kursumlija.org
32 Емилија Чолаковић Послови из области грађевинарства Извршивач/Обрађивач emilija.colakovic@kursumlija.org
33 Небојша Филиповић Комунални инспектор Извршивач/Обрађивач komunalna.inspekcija@kursumlija.org
34 Драган Гашић Правни послови у ЛПА Извршивач/Обрађивач dragan.gasic@kursumlija.org
35 Предраг Ристић Послови пореског инспектора изворних прихода ЛС Извршивач/Обрађивач predrag.ristic@kursumlija.org
36 Дејан Јовановић Инспектор наплате изворних прихода ЛС Извршивач/Обрађивач dejan.jovanovic@kursumlija.org
37 Рада Николић Порески контролор изворних прихода ЛС Извршивач/Обрађивач rada.nikolic@kursumlija.org
38 Данијела Симић Шеф одељења ЛПА, буџет и финансије Извршивач/Обрађивач lpafinansije@kursumlija.org
39 Снежана Радовић Шеф одељења за привреду и ЛЕР Извршивач/Обрађивач privreda@kursumlija.org
40 Наташа Ђуровић Урбаниста Извршивач/Обрађивач natasa.djurovic@kursumlija.org
Величина слова