Opštinska uprava opštine Kuršumlija – zaposleni na sistemu eZUP

R. br. Ime i prezime Radno mesto eZUP e-mail
1 Miljan Radosavljević Vršilac dužnosti načelnika opštinske uprave Administrator nacelnik@kursumlija.org
2 Vladan Jovanović Šef Odeljenja za društvene delatnosti i opštu upravu Administrator opstauprava@kursumlija.org
drustvene.delatnosti@kursumlija.org
3 Ljubomir Miladinović Poslovi biračkog spiska i zapošljavanja Administrator ljubomir.miladinovic@kursumlija.org
4 Marko Aćimović Poslovi zamenika matičara Izvršivač/Obrađivač marko.acimovic@kursumlija.org
5 Bratislav Đorđević Poslovi zamenika matičara Izvršivač/Obrađivač bratislav.djordjevic@kursumlija.org
6 Ana Lović Poslovi građanskih stanja i biračkog spiska Izvršivač/Obrađivač ana.lovic@kursumlija.org
7 Petar Mijajlović Poslovi iz oblasti boračko invalidske zaštite Izvršivač/Obrađivač petar.mijajlovic@kursumlija.org
8 Zoran Sarić Finansijski poslovi u oblasti dečije zaštite Izvršivač/Obrađivač decija.zastita@kursumlija.org
9 Slavoljub Milojković Poslovi poverenika za izbeglice i raseljena lica Izvršivač/Obrađivač slavoljub.milojkovic@kursumlija.org
10 Jelena Stojčić Poslovi mesnih zajednica Izvršivač/Obrađivač jelena.stojcic@kursumlija.org
11 Marija Tošović Matičar – šef MK Rudare Izvršivač/Obrađivač mkrudare@kursumlija.org
12 Vesna Šulović Matičar – šef MK Rača Izvršivač/Obrađivač mkraca@kursumlija.org
13 Miladija Biočanin Matičar – šef MK Degrmen Izvršivač/Obrađivač mkdegrmen@kursumlija.org
14 Milovan Perović Matičar – šef MK Grabovnica Izvršivač/Obrađivač mkgrabovnica@kursumlija.org
15 Saša Miletić Matičar – šef MK Spance Izvršivač/Obrađivač mkspance@kursumlija.org
16 Dejan Simić Matičar – šef MK Dobri Do Izvršivač/Obrađivač mkdobrido@kursumlija.org
17 Desimir Ilić Matičar – šef MK Žuč Izvršivač/Obrađivač mkzuc@kursumlija.org
18 Dragan Jevtić Matičar – šef MK Merćez Izvršivač/Obrađivač mkmercez@kursumlija.org
19 Ivana Stevanović Matičar – šef MK Lukovo Izvršivač/Obrađivač mklukovo@kursumlija.org
20 Ljubiša Bradić Matičar – šef MK Kuršumlijska banja Izvršivač/Obrađivač mkkbanja@kursumlija.org
21 Tanja Došović Administrativni poslovi u službi za opštinsko veće Izvršivač/Obrađivač tanja.dosovic@kursumlija.org
22 Milija Milenković Turistički inspektor Izvršivač/Obrađivač milija.milenkovic@kursumlija.org
23 Ljubisav Veselinović Inspektor zaštite životne sredine Izvršivač/Obrađivač ljubisav.veselinovic@kursumlija.org
24 Jovica Đinović Pomoćnik predsednika opštine Izvršivač/Obrađivač pomocnik.predsednika@kursumlija.org
25 Miladija Maksimović Komunalni inspektor Izvršivač/Obrađivač komunalna.inspekcija@kursumlija.org
26 Dragan Milenković Građevinski inspektor Izvršivač/Obrađivač dragan.milenkovic@kursumlija.org
27 Dragan Vidić Imovinsko-pravni poslovi Izvršivač/Obrađivač dragan.vidic@kursumlija.org
28 Jelena Radović Poslovi poljoprivrede Izvršivač/Obrađivač jelena.radovic@kursumlija.org
29 Miljan Radosavljević Prosvetni inspektor Izvršivač/Obrađivač miljan.radosavljevic@kursumlija.org
30 Danijela Đorđević Poslovi iz oblasti privrede i privat.preduzetn. Izvršivač/Obrađivač danijela.djordjevic@kursumlija.org
31 Emilija Čolaković Poslovi iz oblasti građevinarstva Izvršivač/Obrađivač emilija.colakovic@kursumlija.org
32 Nebojša Filipović Komunalni inspektor Izvršivač/Obrađivač komunalna.inspekcija@kursumlija.org
33 Predrag Ristić Poslovi poreskog inspektora izvornih prihoda LS Izvršivač/Obrađivač predrag.ristic@kursumlija.org
34 Dejan Jovanović Inspektor naplate izvornih prihoda LS Izvršivač/Obrađivač dejan.jovanovic@kursumlija.org
35 Rada Nikolić Poreski kontrolor izvornih prihoda LS Izvršivač/Obrađivač rada.nikolic@kursumlija.org
36 Danijela Simić Šef odeljenja LPA, budžet i finansije Izvršivač/Obrađivač lpafinansije@kursumlija.org
37 Snežana Radović Šef odeljenja za privredu i LER Izvršivač/Obrađivač privreda@kursumlija.org
38 Nataša Đurović Urbanista Izvršivač/Obrađivač natasa.djurovic@kursumlija.org
Veličina slova