Марковиће

Због проширења улице Никодија Стојановића у насељу Марковиће, тренутно је извођење радова на изради потпорних зидова, за шта је ангажовано предузеће ЈПКД “Топлица”.У току је израда два зида, укупне дужине 45м, просечне висине 2,10м.

Радови су одобрени на захтев грађана ове улице, а очекивана вредност радова износи око 1.200.000 динара.

27. децембра 2016.

Радници ЈПКД “Топлица” изводе радове у насељу Марковиће

Због проширења улице Никодија Стојановића у насељу Марковиће, тренутно је извођење радова на изради потпорних зидова, за шта је ангажовано предузеће ЈПКД “Топлица”.