Порез

Обавештавају се порески обвезници који су поднели захтев за репрограм, да су у обавези до 31.12.2016. године да измире дуг по основу доспелих рата и текућих обавеза.

Уколико се не изврше уплате, решење о репрограму биће укинуто, а неплаћени порески дуг укључујући и припадајућу камату на тај дуг, наплатиће се у поступку принудне наплате.

За сва додатна објашњења обратите се Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и финансије у канцеларијамабр. 4 и 5.

26. децембра 2016.

Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга

Обавештавају се порески обвезници који су поднели захтев за репрограм, да су у обавези до 31.12.2016. године да измире дуг по основу доспелих рата и текућих […]