Стефан Митровић

У петак 22. септембра у кабинету председника општине одржана је дванаеста седница Општинског већа општине Куршумлија у 2017. години, којом је председавао заменик председника Општинског већа – Небојша Јовић. На поменутој седници нашло се 20 тачака дневног реда о којима су куршумлијски већници детаљно разматрали и дискутовали.

Најважније тачке дневног реда односиле су се на извршење Одлуке о буџету јануар – јун 2017. године и предлог Одлуке о допунском буџету – ребаланс II општине Куршумлија за 2017. годину које је детаљно образложио заменик председника општине Куршумлија – Небојша Јовић, истакавши том приликом да се “у или при” припреми Одлуке о буџету општине Куршумлија и Одлуке о допунском буџету за ову годину пошло од Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи и Закона о финансирању локалне самоуправе, те да није дошло до повећања укупних прихода из буџета осим сопстевних средстава који се односе на увећање од 700 хиљада динара. Извршење буџета општине Куршумлија за период јануар – јун за 2017. годину износи 302.241.918,02 динара.

У наставку седнице усвојен је предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самопураве општине Куршумлија за 2017. годину којом се дефинише да ће максималан број запослених са 265 бити умањен на 252. Усвојен је и предлог Одлуке о додели стипендија ученицима и студентима на територији општине Куршумлија за школску 2017/2018. годину и расписивање конкурса за доделу стипендија. Већници су именовали и Општинску комисију за одређивање критеријума за доделу ученичких и студентских стипендија која ће радити у следећем саставу: Дејан Ловић, Лидија Миладиновић, Мирјана Гојковић, Петар Мијајловић и Наташа Миленковић.

Куршумлијски већници једногласно су подржали Јовићев предлог којим је досадашњи вршилац дужности – Миљан Радосаљевић постављен за начелника Општинске управе. Усвојен је и предлог Одлуке о приступању израдe Локалног антикорупцијског плана општине Куршумлија, као и предлог Решења о образовању радне групе за израду, праћење и спровођење овог плана. Радна група радиће у следећем саставу: председник комисије – Наташа Јовановић и чланови: Славимир Михајловић, Стефан Митровић, Петар Мијајловић и Дејана Гвозденовић.

Усвојен је и предлог о именовању директора ЈПКД “Топлица”, где је након спроведеног Јавног конкурса за директора поменутог предузећа изабран Војимир Чарапић – досадашњи директор ове куршумлијске установе.

25. септембра 2017.

Већници општине Куршумлија усвојили предлог Одлуке о допунском буџету – ребаланс II

У петак 22. септембра у кабинету председника општине одржана је дванаеста седница Општинског већа општине Куршумлија у 2017. години, којом је председавао заменик председника Општинског већа […]