• 758

    Поносни на историјску чињеницу да су Немањићи на овом простору зачели српску духовност подижући храмове, старије од највећих европских светиња...

  • 759

    Наша општина обилује јединственим природним лепотама и раритетним геолошким феноменима...

  • 763

    Традиционално богато културно и историјско наслеђе...

Буџет општине и јавне финансије

Категорија Документ
План потрошње по кварталима Образац ПП-1 План потрошње по кварталима
Одлука о буџету за 2017. годину Одлука о буџету за 2017. годину
Категорија Документ
Одлука о допунском буџету за 2016. годину – Ребаланс 2 Одлука о допунском буџету за 2016. годину – ребаланс 2
Одлука – ребаланс 2
Рекапитулација – ребаланс 2
Образложење – ребаланс 2
Извршавање буџета 2016.
Одлука о допунском буџету за 2016. годину – Ребаланс 1 Одлука о допунском буџету за 2016. годину – Ребаланс 1
Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2017. годину Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Куршумлија – програмско буџетирање за 2017. год. и пројекција за 2018. и 2019. годину.
Обрасци за припрему буџета за 2017. годину Обрасци за припрему буџета за 2017. годину за финансијске планове.
Одлука о буџету за 2016. годину Одлуке о буџету општине Куршумлија за 2016. годину
Одлука о буџету за 2016. годину Упутство за припрему буџета општине Куршумлија за 2016. годину 
Образац за припрему буџета за 2016. годину