Референдум контакти

Општинска изборна комисија – поткомисија

Председник – Владан Јовановић 064/8675283
Секретар – Маја Милијановић 064/8159878
Заменик секретара – Наташа Миленковић 064/8159895
Члан задужен за гласачке одборе – Игор Радуновић 064/8580924

e-mail адреса за предају предлога за чланове гласачких одбора: oikkursumlija@gmail.com