Обавештење о расписивању републичког референдума ради потврђивања акта о промени Устава, позивају се грађани да изврше увид у бирачки списак

МИНИБУСЕВИ ЗА 479 СЕЛА: Завршен конкурс Министарства за бригу о селу, Куршумлија прва на листи
30. новембра 2021.
Општина Куршумлија добила повељу за велики допринос унапређењу положаја и афирмацију слепих и слабовидих лица
4. децембра 2021.

Обавештење о расписивању републичког референдума ради потврђивања акта о промени Устава, позивају се грађани да изврше увид у бирачки списак

Општинска управа општине Куршумлија – Одељење за друштвене делатности и општу управу обавештава грађане општине Куршумлија да је председник Народне скупштине Републике Србије расписао републички референдум ради потврђивања акта о промени Устава Републике Србије који ће се одржати дана 16. јануара 2022. године у периоду од 07:00 до 20:00 часова.

Грађани општине Куршумлија могу извршити увид у бирачки списак  на два начина и то:

  • У згради Општинске управе општине Куршумлија канцеларија број 10 и у месним канцеларијама, сваким радним даном и суботом од 7:00-15:00 часова,
  • Електронским путем на званичној интернет станици Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs уношењем јединственог матичног броја.

Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података  уписаних у бирачки списак. Увид се остварује на основу захтева бирача.

Грађани могу органу за вођење бирачког списка поднети захтев за доношење Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку све до закључења бирачког списка.

Министарство надлежно за управу Решењем закључује бирачки списак 15 дана пре одржавања референдума 31.12.2021. године у 24:00 часа.

Након закључења бирачког списка Министарство врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измене, допуне или исправке) на начин и по поступку утврђеним Законом. По поднетом захтеву Министарство доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева до 12. јануара 2022. године у 24:00 часова.

Општинска управа која ажурира бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе обавештава грађане да могу Општинској управи најкасније пет дана пре закључивања бирачког списка поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи, односно најкасније 25.12.2021. године. Уз захтев бирач подноси доказ о месту боравишта у земљи.

Бирач који има боравиште у иностранству и који поднесе захтев за упис у бирачки списак преко дипломатско конзуларног представништва Републике Србије у иностранству најкасније 25.12.2021.године, у бирачки списак уписује општинска управа на чијој територији бирач има пребивалиште у земљи.