Јавна презентација

У среду 24. маја у сали Скупштине општине Куршумлија одржана је јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде ужег центра града „Парк Топличког устанка“, којој су присуствовали начелник Општинске упрaве – Владан Јовановић, шеф Одељења за привреду и локални економски развој – Снежана Радовић, представници ЈП Завод за урбанизам из Ниша и запослени у локалној самоуправи.

Отварајући поменуту презентацију присутне је поздравила Снежана Радовић – шеф Одељења за привреду и локални економски развој општине Куршумлија истакавши том приликом да је Општинска управа општине Куршумлија након спроведеног конкурса за урбанистичко – архитектонску разраду ужег центра града ангажовала Јавно предузеће за урбанизам из Ниша, за израду Урбанистичког пројекта “Парк Толичког устанка”, како би се створили услови за израду пројектне документације и реализацију радова на реконсрукцији постојећег градског парка.

Јавна презентација трајаће седам дана, тако да сва заинтересована правна и физичка лица у пероду од 24. до 30. маја на сајту општине Куршумлија www.kursumlija.org могу погледати исту.

Радовић је тим поводом додала да ће израђивач пројекта и у понедељак 29. маја са почетком у 12 часова у скупштинској сали одржати још једну презентацију, којој ће моћи да присуствују заинтересована лица, а примедбе и и сугестије на урбанистички пројекат грађани се моћи да доставе путем поште или директно на писарници општине Куршумлија закључно са 30.05. 2017. године.

26. маја 2017.

Одржана јавна презентација урбанистичког пројекта уређења ужег центра града

У среду 24. маја у сали Скупштине општине Куршумлија одржана је јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде ужег центра града „Парк Топличког […]