Одржана јавна презентација урбанистичког пројекта уређења ужег центра града

Садња цвећа на кружним токовима
25. маја 2017.
Куршумлијски одборници усвојили Консолидовани финансијски извештај за 2016. годину и Извештај независног ревизора
1. јуна 2017.

Одржана јавна презентација урбанистичког пројекта уређења ужег центра града

У среду 24. маја у сали Скупштине општине Куршумлија одржана је јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде ужег центра града „Парк Топличког устанка“, којој су присуствовали начелник Општинске упрaве – Владан Јовановић, шеф Одељења за привреду и локални економски развој – Снежана Радовић, представници ЈП Завод за урбанизам из Ниша и запослени у локалној самоуправи.

Отварајући поменуту презентацију присутне је поздравила Снежана Радовић – шеф Одељења за привреду и локални економски развој општине Куршумлија истакавши том приликом да је Општинска управа општине Куршумлија након спроведеног конкурса за урбанистичко – архитектонску разраду ужег центра града ангажовала Јавно предузеће за урбанизам из Ниша, за израду Урбанистичког пројекта “Парк Толичког устанка”, како би се створили услови за израду пројектне документације и реализацију радова на реконсрукцији постојећег градског парка.

Јавна презентација трајаће седам дана, тако да сва заинтересована правна и физичка лица у пероду од 24. до 30. маја на сајту општине Куршумлија www.kursumlija.org могу погледати исту.

Радовић је тим поводом додала да ће израђивач пројекта и у понедељак 29. маја са почетком у 12 часова у скупштинској сали одржати још једну презентацију, којој ће моћи да присуствују заинтересована лица, а примедбе и и сугестије на урбанистички пројекат грађани се моћи да доставе путем поште или директно на писарници општине Куршумлија закључно са 30.05. 2017. године.