ЛПА

Обавештавају се порески обвезници да су обавези да измире своје пореске обавезе по основу првог квартала за 2017. годину, које доспевају 14.02.2017. године.

Уједно се обавештавају порески обвезници који су поднели захтев за репрограм, да измире дуг по основу доспелих рата и текућих обавеза.

За сва додатна објашњења обратите се Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и финансије у канцеларијама бр. 4 и 5, општине Куршумлија.

10. фебруара 2017.

Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга

Обавештавају се порески обвезници да су обавези да измире своје пореске обавезе по основу првог квартала за 2017. годину, које доспевају 14.02.2017. године.
26. децембра 2016.

Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга

Обавештавају се порески обвезници који су поднели захтев за репрограм, да су у обавези до 31.12.2016. године да измире дуг по основу доспелих рата и текућих […]