Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга

Географски информациони систем и економски развој
7. фебруара 2017.
Припреме за обележавање 100 година од Топличког устанка у Мачковцу
10. фебруара 2017.

Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга

Обавештавају се порески обвезници да су обавези да измире своје пореске обавезе по основу првог квартала за 2017. годину, које доспевају 14.02.2017. године.

Уједно се обавештавају порески обвезници који су поднели захтев за репрограм, да измире дуг по основу доспелих рата и текућих обавеза.

За сва додатна објашњења обратите се Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и финансије у канцеларијама бр. 4 и 5, општине Куршумлија.