Путеви Србије

У складу са Стандардима Европске Инвестиционе Банке (ЕИБ) и Европске Банке за Обнову и Развој (ЕБРД), Јавно предузеће “ПУТЕВИ СРБИЈЕ”, као носилац пројекта у поступку израде Идејног пројекта и Студије изводљивости са Студијом о процени утицаја на животну средину и социјалне аспекте за изградњу Аутопута Е-80 у Србији (СЕЕТО Рута 7): деоница од Плочника до Мердара, позивају појединце, јавност, органе и организације заинтересоване за упознавање са предлогом пројекта трасе будућег аутопута и разговорима о будућим утицајима изградње као и током свих фаза израде пројектне документације, израде Студије о процени утицаја на социјалне и аспекте заштите животне средине.

Састанак које ће се одржати дана 14.12.2017. године у 11:00 часова у згради Општине Куршумлија.

Питања и коментари поводом овог пројекта могу бити достављени писаним путем поштом или путем е-маила на доле назначене адресе или директно током јавних консултација.

За додатне информације можете да контактирате:

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Булевар краља Александра 282
11000 Београд
Тел 011/30-40-604
e-mail mimoza.jelicic@putevi-srbije.rs

6. децембра 2017.

ЈП Путеви Србије позивају јавност на састанак ради упознавања са предлогом пројекта трасе будућег аутопута

У складу са Стандардима Европске Инвестиционе Банке (ЕИБ) и Европске Банке за Обнову и Развој (ЕБРД), Јавно предузеће “ПУТЕВИ СРБИЈЕ”, као носилац пројекта у поступку израде Идејног […]