ЈП Путеви Србије позивају јавност на састанак ради упознавања са предлогом пројекта трасе будућег аутопута

Куршумлијско комунално предузеће спремно за зимску сезону
5. децембра 2017.
Бронзана плакета за Општину Куршумлија за унапређење наталитета
7. децембра 2017.

ЈП Путеви Србије позивају јавност на састанак ради упознавања са предлогом пројекта трасе будућег аутопута

У складу са Стандардима Европске Инвестиционе Банке (ЕИБ) и Европске Банке за Обнову и Развој (ЕБРД), Јавно предузеће “ПУТЕВИ СРБИЈЕ”, као носилац пројекта у поступку израде Идејног пројекта и Студије изводљивости са Студијом о процени утицаја на животну средину и социјалне аспекте за изградњу Аутопута Е-80 у Србији (СЕЕТО Рута 7): деоница од Плочника до Мердара, позивају појединце, јавност, органе и организације заинтересоване за упознавање са предлогом пројекта трасе будућег аутопута и разговорима о будућим утицајима изградње као и током свих фаза израде пројектне документације, израде Студије о процени утицаја на социјалне и аспекте заштите животне средине.

Састанак које ће се одржати дана 14.12.2017. године у 11:00 часова у згради Општине Куршумлија.

Питања и коментари поводом овог пројекта могу бити достављени писаним путем поштом или путем е-маила на доле назначене адресе или директно током јавних консултација.

За додатне информације можете да контактирате:

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
Булевар краља Александра 282
11000 Београд
Тел 011/30-40-604
e-mail mimoza.jelicic@putevi-srbije.rs