СО Куршумлија

У понедељак 26. маја у скупштинској сали одржана је трећа седница Скупштине општине Куршумлија у 2017. години, којом је председавао председник Скупштине општине Куршумлија – Дејан Ловић.

Отварајући седницу председник Скупштине предложио је низ тачака дневног реда, док је најважнију тачку, Консолидовани финансијски  извештај за 2016. годину и Извештај назависног ревизора детаљно образложио заменик председника општине Куршумлија – Небојша Јовић, истакавши том приликом:

„Укупни приходи и примања буџета  за 2016. годину износе 603.133.145,55 динара што је у односу на план извршења 88.68 %. Укупни расходи и издаци буџета за  2016. годину износе 593.756.813.60 динара, што је у односу на план извршења 87,29 %. Код прихода и примања битнија одступања извршена од плана допунског буџета су код следећих прихода:

–  Порез на зараде економска класификација 711110 планирани износ је 147.000.000,00 остварење је 153.356.547,70 динара, више оставрено 6.356.547,70 динара.

–  Порез на имовину 713120 планирани износ од 41.000.000.00 динара, оставрен је у односу од 43.036.718,08 динара, износ од 2.036.718,08 више остварено.

– Текући трансфери од других нивоа власти економска класификација 733150 планирана су у износу од 307.093.000,00 динара 288.877.089,84 динара укупно остварен износ  прихода, мање остварено 18.215.910,16 динара.

–  733200 Капитални неманески трансфери у износу од 20.000.000,00 динара остварено 14.573.517,43динара.

Јовић је том приликом истакао да је независни ревизор  “I&V Audit” доо Београд, извршио ревизију консолидованих финансијаких извештаја буџета Општине Куршумлија и њених зависних ентитета, у којем се приказује објективан приказ финансијке позиције  буџета Општине Куршумлија на дан 31. децембара  2016. године и његове финансијске успешности.

У наставку седнице куршумлијски одборници детаљно су дискутовали  о предлогу одлуке о усвајању Програма мера подршке за споровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Куршумлија за 2017. годину. Поменути програм детаљно је образложен од стране Јовице Ђиновића – самосталног саветника на пословима из области пољопривреде општине Куршумлија, који је тим поводом истакао да се из године у годину све више средстава из буџета општине издваја за развој пољопривреде у нашој оптини, истакавши тим поводом да је Министраство пољопривреде и заштите животне средине Владе Републике Србије дало  сагласност на овај Програм, те се у наредним данима очекује расписивање конкурса.

Већином гласова одборници  су подржали и предлог Одлуке  о изменама  Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Куршумлија за 2015. годину као и предлози о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈПКД”Топлица” и ЈП за уређивање грађевинског земљишта “Куршумлија”.

Након завршене седнице заменик председника општине Куршумлија – Небојша Јовић, одржао је конференцију за новинаре на којој је детаљно говорио о најважнијим тачкама дневног реда као и допунама које су се односиле на проблеме радника Шик Копаоника, помоћ пољоприведницима који су претрепели штете од поплава и мраза у протеклом периоду, статусу Жубора у Куршумлијској бањи.

1. јуна 2017.

Куршумлијски одборници усвојили Консолидовани финансијски извештај за 2016. годину и Извештај независног ревизора

У понедељак 26. маја у скупштинској сали одржана је трећа седница Скупштине општине Куршумлија у 2017. години, којом је председавао председник Скупштине општине Куршумлија – Дејан […]