Куршумлијски одборници усвојили Консолидовани финансијски извештај за 2016. годину и Извештај независног ревизора