новембар

Општинска управа општине Куршумлија, на основу Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, оглашава рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације “Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре”.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 18.11.2019. године до 02.12.2019.године, ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима и очекиваним ефектима планирања.

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу разгледати изложени елаборат на огласној табли у холу зграде Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб у Куршумлији и на интернет страни општине Куршумлија (www.kursumlija.org).

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се достављати у писаној форми (на писарници или поштом), Одељењу за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, закључно са 02.12.2019. године када се завршава рани јавни увид.

Додатне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, заинтересована лица могу добити у току раног јавног увида радним данима од 10-15 часова у служби за послове урбанизма Општинске управе Општине Куршумлија, канцеларија број 25.

Прилог: Елаборат за рани јавни увид (pdf 4,79Mb)

18. новембра 2019.

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације “Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре”

Општинска управа општине Куршумлија, на основу Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, оглашава рани […]
16. новембра 2019.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија

На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 1.Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 ,113/17 и 95/18),члана 19.,20. […]
15. новембра 2019.

Председник Вучић обезбедио нову опрему за куршумлијске фудбалере

Током последње посете председника Србије Александра Вучића Куршумлији, малишани ОФК “Косаница” затражили су помоћ око изградње помоћног терена.
14. новембра 2019.

Промоција књиге „Митови српске историје“ аутора Дејана Ристића

У петак, 22. новембра, Народна библиотека Куршумлије организује промоцију књиге „Митови српске историје“ аутора Дејана Ристића.