Општина Куршумлија у оквиру пројекта „Подршка успостављању система планирања и израда средњорочних планова развоја локалне самоуправе“ који се финансира из бесповратних средстава словачке развојне помоћи (SlovakAid), а спроводи посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (UNDP) активно ради на изради Плана развоја општине Куршумлија за период од 2020-2027. године.

Ради обезбеђивања потпуне транспарентности процеса израде Плана развоја општине и у циљу укључивања грађана и удружења грађана у предлагање развојних циљева и мера овим путем позивамо грађане општине Куршумлија да доставе своје предлоге развојних циљева и мера, а на бази докумената који су доступни на овом банеру. Напомињемо да се предлози могу доставити у електронској форми, слањем на електронски мејл начелника Општинске управе (nacelnik@kursumlija.org)  или у писменом облику слањем путем писма или личном доставом у просторијама Општине Куршумлија.

Рок за достављање предлога: 21. август 2019.