Електронска адреса за контакт са Општинском изборном комисијом:

oikkursumlija@gmail.com