Европски ПРОГРЕС финансира реконструкцију Основне школе „Милоје Закић“ у Куршумлији