Корак ка ГИС-у као напредном оруђу у планирању и управљању одрживим развојем

Општински пројекат се реализује уз подршку Делегације ЕУ у Србији и то у оквиру програма Exchange 3.

Општина Куршумлија је препознала да би формирање ГИС базе података обезбедило ефикасније и лакше функционисање локалне администрације.

Пројектом су као крајњи корисници препознати грађани Куршумлије, локална администрација, потенцијални инвеститори, као и посетиоци и туристи.

Партнер на пројекту је Општина Ариље чија искуства у развоју информационих технологија ће значајно допринети успешној реализацији пројекта.

Географски информациони систем

Географски информациони систем (ГИС) је скуп база података, програма и хардвера који пружа нове могућности у манипулацијама просторним подацима, повезивањем графичких података о простору са табеларним подацима-атрибутима.

На тај начин се постиже већа ефикасност у управљању просторним ресурсима и планирању будућих потреба заједнице.

ГИС је инструмент високог квалитета који подржава процес доношења одлука.

Планска документа општине Куршумлија

Туристички потенцијали општине Куршумлија