GIS Projekat opštine Kuršumlija

Korak ka GIS-u kao naprednom oruđu u planiranju i upravljanju održivim razvojem

Opštinski projekat se realizuje uz podršku Delegacije EU u Srbiji i to u okviru programa Exchange 3.

Opština Kuršumlija je prepoznala da bi formiranje GIS baze podataka obezbedilo efikasnije i lakše funkcionisanje lokalne administracije.

Projektom su kao krajnji korisnici prepoznati građani Kuršumlije, lokalna administracija, potencijalni investitori, kao i posetioci i turisti.

Partner na projektu je Opština Arilje čija iskustva u razvoju informacionih tehnologija će značajno doprineti uspešnoj realizaciji projekta.

Geografski informacioni sistem

Geografski informacioni sistem (GIS) je skup baza podataka, programa i hardvera koji pruža nove mogućnosti u manipulacijama prostornim podacima, povezivanjem grafičkih podataka o prostoru sa tabelarnim podacima-atributima.

Na taj način se postiže veća efikasnost u upravljanju prostornim resursima i planiranju budućih potreba zajednice.

GIS je instrument visokog kvaliteta koji podržava proces donošenja odluka.

Planska dokumenta opštine Kuršumlija

Turistički potencijali opštine Kuršumlija