Hitna služba

Iako je u sastavu Doma zdravlja u Kuršumliji, treba je posebno opisati. Hitna pomoć je kompletno opremljena donatorskim sredstvima, pretežno donacijama Vlade Norveške i norveškog Crvenog krsta.

U Hitnu pomoć se nije uložilo samo u opremu, nego i u dodatnu edukaciju osoblja. Tako da su i vozači hitne pomoći obučeni da kada zatreba, pruže adekvatnu prvu pomoć.

Kuršumlija može da se pohvali efikasnošću Hitne pomoći, što u gradu sa sve više starih osoba mnogo znači.