Информатор о раду Општине Куршумлија издаје се за следеће органе општине Куршумлија: Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинску управу и Правобранилаштво општине Куршимлија.

У прилогу се налазе линкови информатора о раду Општине Куршумлија