Информатор о раду Општине Куршумлија

Информатор о раду Општине Куршумлија

Информатор о раду Општине Куршумлија издаје се за следеће органе општине Куршумлија: Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинску управу и Правобранилаштво општине Куршимлија.

У прилогу се налазе линкови информатора о раду Општине Куршумлија

Информатор о раду Општине Куршумлија 2019.
Информатор о раду Општине Куршумлија 2018.
Информатор о раду Општине Куршумлија 2017.

Информатор о раду Општине Куршумлија 2016.
Информатор о раду Општине Куршумлија 2015.