Инструкцију за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19