Изградња стручних капацитета локалне самоуправе за примену модерних технологија у раду