Izgradnja stručnih kapaciteta lokalne samouprave za primenu modernih tehnologija u radu

Veliki petak
Kuršumlija na Veliki petak
16. aprila 2017.
Nagrade za najbolje kuršumlijske sportiste
17. aprila 2017.
Prikaži sve

Izgradnja stručnih kapaciteta lokalne samouprave za primenu modernih tehnologija u radu

Republika Srbija je prepoznala neophodnost kontinuirane potrebe za  jačanjem  stručnih kapaciteta i uvođenje informatičkih tehnologija koje bi olakšale promet informacija, povećale dostupnost i olakšale rad javnih službi u korist građana, kao i zaposlenih u tim službama. Iako Srbija još uvek zaostaje za većinom evropskih zemalja u primeni modernih tehnologija i elektronske uprave, njen razvoj će dovesti do povećanja dostupnosti javnih službi građanima i pospešiti efikasnost države u upravljanju.

Uloga lokalne administracije je da omogući razmenu informacija, koordinira razvojene aktivnosti, i olakša razvoj kroz pružanje usluga građanima primenom adekvatnih alata za upravljenje. U sklopu novih trendova, sve je značajnije uvođenje geografskih informacionih sistema u proces upravljanja lokalnim razvojem.

Kako bi lokalne samouprave postale efikasnije u pružanju usluga građanima potrebno je preispitati i inovirati kako starteška dokumenta i programske ciljeve, tako i izgraditi stručne kapacitete za primenu modernih tehnologija u radu.

Moderne tehnologije upravljanja

Geografski informacioni sistemi (GIS) je od strane Evropskog PROGRES-a prepoznat kao alat za pojednostvaljenje i ubrzanje planiranja i donošenja odluka vezanih za razvoj opštine, pa će u te svrhe opštinama korisnicima sredstava pružiti podršku u procesu uvođenja GIS sistema kroz nabavku adekvatne opreme, obuku zaposlenih, definisanje institucionalnog okvira i procedura za rad GIS-a, i uspostavljanje saradnje relevantnih institucija na lokalnom i republičkom nivou koje se bave prostornim podacima.

Projekat „GIS kao oruđe za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma“odobren je za sprovođenje u okviru javnog poziva pod nazivom Uvođenje i razvoj geografskih informacionih sistema (GIS) i predstavlja nastavak razvoja GIS-a i njegovo stavljanje u funkciju razvoja opštine Kuršumlija. Rukovodstvo opštine Kuršumlije ima nadležnost nad razvojem lokalne samouprave, a glavni problemi sa kojima se susreću na nivou opštinske uprave  su organizacioni nedostaci da se odgovori na nove zahteve, ograničenost ljudskim resursima, birokratski pristup radu, problemi oko nedovoljno efikasnog sprovođenja novih zakona i propisa (posebno u oblasti urbanizma, imovinsko-pravnih odnosa, javno-privatnog partnerstva, upravljanja opštinskom imovinom) i nedovoljno sredstava za modernizaciju opštinske uprave. Ovi nedostaci za posledicu imaju neefikane usluge, nisku dostupnost informacija građanima i korisnicima usluga, nepostojanje sveobuhvatne baze podataka koja bi bila primenjena u planiranju razvoja, nedovoljno kapaciteta za stvaranje dugoročne saradnje i partnerstva, slabu primenu modernih tehnologija, ograničenu komunikaciju sa građanima što dovodi do nedovoljnog učešća građana u procesu donošenja odluka.

U okviru projekta sprovedeno je niz aktivnosti koje su doprinele postizanju rezultata projekta a samim tim i specifičnog cilja definisanog projektnim predlogom, koji se odnosi na povećanje efikasnosti rada i kvalitet usluga lokalne samouprave opštine Kuršumlija kroz modernizaciju procedura i digitalizaciju podataka iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja. Predstavnici lokalnih institucija koje se bave prostornim i alfanumeričkim podacima imali su priliku da učestvuju na radionici na kojoj su upoznati sa konceptom GIS-a, analizirano je stanje i dosadašnja primena GIS-a u opštini Kuršumlija, predstavljeni su primeri dobre prakse u ostalim opštinama, načini za prikupljanje podataka i izbor najboljeg rešenja za opštinu Kuršumlija.

Predstavnici projektnog tima opštine Kuršumlija prošli su radionice na kojima su upoznati sa načinima  prikupljanja i obrade prostornih podataka u GIS formatu, stekli su  znanja na temu pravnog okvira za upravljanje imovinom, organizacijom upravljanja imovinom, izgradnje kapaciteta i stručne podrške, informatičke podrške i razvoja GIS-a, kao i korišćenje GIS tehnologije u funkciji razvoja turizma.

Realizacijom projektnih aktivnosti koje za cilj imaju razvoj opštine Kuršumlija istovremeno se jačaju profesionalni kapaciteti i tehničko znanje o modernim tehnologijama i podižu institucionalni kapaciteti lokalnih aktera za dalji razvoj GIS sistema i opštine Kuršumlija.