Јавна презентација Урбанистичког пројекта водозахвата у Куршумлији