Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Kuršumlija za 2020. godinu

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja opštine Kuršumlija za period 2020-2027.
4. decembra 2019.
Promocija romana “Dnevnik” autora Branimira Đorđevića
6. decembra 2019.

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Kuršumlija za 2020. godinu

Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

Nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Kuršumlija za 2020. godinu, daje se na javnu raspravu od 04.12.2019. godine do 19.12.2019. godine.

Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Kuršumlija za 2020. godinu.

Predlozi, sugestije i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu javnarasprava@kursumlija.org ili poštom na adresu: Opština Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, sa naznakom – „Za javnu raspravu o Nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Kuršumlija za 2020. godinu “, najkasnije do 19.12.2019. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji će se objaviti na sajtu opštine Kuršumlija.