Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о буџету општине Куршумлија за 2024. годину