Јавна расправа о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

Јавна расправа о нацрту Одлуке о боравишним таксама
29. новембра 2019.
Јавна расправа о нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавне површине
29. новембра 2019.

Јавна расправа о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 110. став 2. Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, број 6/2019), Општинско веће општине Куршумлија упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Нацрт Одлуке о о локалним комуналним таксама, даје се на јавну расправу од 27.11.2019. године до 12.12.2019. године.

Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама.

Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се у писаном облику, доставити путем електронске поште на адресу javnarasprava@kursumlija.org или поштом на адресу: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту одлуке о локалним комуналним таксама за 2020. годину“, најкасније до 12.12.2019. године до 12,00 часова, на обрасцу који можете преузети у прилогу овог Позива.