Javna rasprava o nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Javna rasprava o nacrtu Odluke o boravišnim taksama
29. novembra 2019.
Javna rasprava o nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javne površine
29. novembra 2019.
Prikaži sve

Javna rasprava o nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

Nacrt Odluke o o lokalnim komunalnim taksama, daje se na javnu raspravu od 27.11.2019. godine do 12.12.2019. godine.

Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Predlozi, sugestije i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se u pisanom obliku, dostaviti putem elektronske pošte na adresu javnarasprava@kursumlija.org ili poštom na adresu: Opština Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, sa naznakom – „Za javnu raspravu o Nacrtu odluke o lokalnim komunalnim taksama za 2020. godinu“, najkasnije do 12.12.2019. godine do 12,00 časova, na obrascu koji možete preuzeti u prilogu ovog Poziva.