Javna rasprava o Nacrtu Strategije za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Kuršumlija u periodu od 2020-2025. godine

Zbog epidemiološke situacije do daljeg se odlaže javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Autoputa E-80, Niš – Merdare, od naselja Pločnik do Merdara
30. novembra 2020.
Rezultati testiranja 01. decembra: testirano 49 lica, 22 pacijenta pozitivna na kovid
1. decembra 2020.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Kuršumlija u periodu od 2020-2025. godine

Na osnovu člana 110. stav 2. Statuta opštine Kuršumlija („Sl. list opštine Kuršumlija“, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Kuršumlija upućuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

Nacrt STRATEGIJE ZA UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA OPŠTINE KURŠUMLIJA U PERIODU OD 2020-2025. GODINE, daje se na javnu raspravu od 27.11.2020. godine do 11.12.2020. godine.

Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu STRATEGIJE ZA UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA OPŠTINE KURŠUMLIJA U PERIODU OD 2020-2025. GODINE.

Predlozi, sugestije i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se u pisanom obliku, dostaviti putem elektronske pošte na adresu javnarasprava@kursumlija.org ili poštom na adresu: Opština Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, sa naznakom – „Za javnu raspravu o Nacrtu STRATEGIJE ZA UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA OPŠTINE KURŠUMLIJA U PERIODU OD 2020-2025. GODINE.“, najkasnije do 11.12.2020. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji će se objaviti na sajtu opštine Kuršumlija.