Javne konsultacije o Nacrtu Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Rekonstrukcija postojećeg objekta javne namene – bioskopa na KP 5093 KO Kuršumlija u Kuršumliji“

Rezultati testiranja 5. i 6. marta: testirano 76 lica, 31 pacijent pozitivan na kovid
8. marta 2021.
Predsedik Vidić obišao arheološki lokalitet Ivan kula u cilju uređenja i afirmacije ove turističke lokacije
9. marta 2021.

Javne konsultacije o Nacrtu Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Rekonstrukcija postojećeg objekta javne namene – bioskopa na KP 5093 KO Kuršumlija u Kuršumliji“

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim jedinicama lokalne samouprave.

U sklopu realizacije projekta, a u skladu sa zahtevima „Ekoloških i socijalnih standarda“ Evropske investicione banke, izrađen je Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Rekonstrukcija postojećeg objekta javne namene – bioskopa na KP 5093 KO Kuršumlija u Kuršumliji“, koji se realizuje na osnovu navedenog Finansijskog ugovora.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Opština Kuršumlija pozivaju sve zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta Plana upravljanja životnom sredinom i društvom i daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

Primedbe, predlozi i sugestije za unapređenje teksta Nacrta Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Rekonstrukcija postojećeg objekta javne namene – bioskopa na KP 5093 KO Kuršumlija u Kuršumliji“ dostavljaju se na Obrascu za dostavljanje sugestija, putem elektronske pošte na adresu: ivana.matijevic@mduls.gov.rs, sa naznakom „Javne konsultacije – Nacrt Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Rekonstrukcija postojećeg objekta javne namene – bioskopa na KP 5093 KO Kuršumlija u Kuršumliji“, do 23. marta 2021. godine.

Po okončanju postupka javnih konsultacija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnim konsultacijama, sačiniće Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Nacrtu Plana upravljanja životnom sredinom i društvom za projekat „Rekonstrukcija postojećeg objekta javne namene – bioskopa na KP 5093 KO Kuršumlija u Kuršumliji“, i uzeti u obzir rezultate javnih konsultacija pri priremi finalne verzije Plana upravljanja životnom sredinom i društvom.

Dokumentacija: