Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Топлица“ Куршумлија

Најава програма манифестације “Немањини дани”
15. септембра 2021.
Спортски центар позива на хуманитарну утакмицу, сав приход намењен за лечење девојчице из Куршумлије
16. септембра 2021.

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Топлица“ Куршумлија

На основу Закона о јавним предузећима и Статута општине Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 15.09.2021. године, доноси Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „ТоплицаКуршумлија, чији је оснивач Општина Куршумлија.

Јавни конкурс за избор директора ЈПКД  „Топлица“,  спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа општине Куршумлија.

Оглас о јавном конкурсу објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, у „Службеном листу општине Куршумлија“, у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине Куршумлија.

Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном предузећу, пословима, условима за именовање директора јавног предузећа, место рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, рок у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.