Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

Јавни позив за надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска
28. маја 2019.
Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години
29. маја 2019.

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

Национална служба за запошљавање – филијала Прокупље у сарадњи са Општином Куршумлија расписује Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години.

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање на основу јавног конкурса уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Општине Куршумлија.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико у програм укључује незапослена лица из категорија теже запошљивих, дефинисани Локалним акционим планом запошљавања Општине Куршумлија и НАПЗ-а, а у складу са потребама тржишта рада.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица, односно најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • социјалне заштите и хуманитарног рада,
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
  • одржавања и заштите животне средине и природе и
  • културне делатности (само за особе са инвалидитетом).

Преузмите цео Јавни позив у пдф формату
Пријава за спровођење јавног рада