Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку јавног надметања