Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку јавног надметања

Осети авантуру – упознај Куршумлију
2. фебруара 2021.
Резултати тестирања 6. фебруара: тестирано 36 лица, 13 пацијената позитивно на ковид
8. фебруара 2021.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку јавног надметања

Комисија о располагању непокретностима у јавној својини општине Куршумлија објављује Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку јавног надметања

Предмет отуђења су непокретности у јавној својини општине Куршумлија које се налазе у Куршумлији, и то:

1. Двособан стан у улици Топличкој у објекту број 1. евиденциони број 9, број посебног дела 9, први спрат, кат. парцела 3491/4, уписан у листу непокретности бр. 575 јавна својина општине Куршумлија

– Површина стана: 63м2,
– Почетна цена: 3.701.250,00 динара
– Износ депозита: 10% од укупне почетне вредности објекта, односно: 370.125,00 динара

2. Двособан стан у улици Топличкој у објекту број 1. евиденциони број 14, број посебног дела 14, други спрат, кат. парцела 3491/4, уписан у листу непокретности бр.575 јавна својина општине Куршумлија

– Површина стана: 63м2,
– Почетна цена: 3.701.250,00 динара
– Износ депозита: 10% од укупне почетне вредности објекта, односно: 370.125,00 динара

Отуђење непокретности из јавне својине општине  спровешће  се јавним надметањем.

Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која до 17. 02.2021.год. доставе потпуне пријаве. Потпуна пријава мора бити поднета на прописаном обрасцу (доступном у прилогу овог позива) којим се прихватају услови из јавног огласа и услови за враћање,односно губитак права на враћање депозита, мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем непокретности из овог огласа, за коју се лице пријављује као и број рачуна за враћање депозита.

Све потребне информације поводом овог огласа (текст огласа, образац пријаве, упутство о начину уплате депозита), као и увид у документацију у вези са горе наведеним непокретностима (извод из листа непокретности, процену тржишне вредности стана и др.), могу се добити у Општинској управи општине Куршумлија, канцеларија број 19, број телефон 027/381-383, у времену од 10-12 часова.

Јавно надметање ће се одржати дана 18.02.2021.год. у 12 часова у сали Скупштине општине Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб.

Право учешћа у јавном надметању имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну пријаву.

Прилози – обрасци за преузимање: