Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години
15. јуна 2020.
Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији општине Куршумлија
15. јуна 2020.

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање на основу јавног конкурса уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Општине Куршумлија.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико у
програм укључује незапослена лица из категорија теже запошљивих, дефинисани Локалним
акционим планом запошљавања Општине Куршумлија и НАПЗ-а, а у складу са потребама тржишта
рада.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и
услова овог јавног конкурса за незапослено лице. На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица, односно најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако
лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • социјалне заштите и хуманитарног рада,
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
  • одржавања и заштите животне средине и природе и
  • културне делатности (само за особе са инвалидитетом).

Документа за преузимање:

  1. Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години
  2. Пријава за спровођење јавног рада