Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу комплекса за сеоски туризам КО Луково

Успешно одржан средњовековни фестивал „Немањини дани“
23. септембра 2021.
Јелена Јовановић краљица ајвара у Куршумлији
27. септембра 2021.

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу комплекса за сеоски туризам КО Луково

На основу Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, објављује Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу комплекса за сеоски туризам на кп 2271/3, 2271/4 и 2271/5 КО Луково.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу комплекса за сеоски туризам на кп  2271/3, 2271/4 и 2271/5 КО Луково, инвеститора: Милановић Мирела из Куршумлије, одржава се у периоду од 01. до 07. октобра, 2021. године.

Материјал за јавну презентацију урбанистичког пројекта који је израдио: ”АРХ-ДИЗАЈН”, Марко Антанасковић ПР из Прокупља, у наведеном периоду доступан је на огласној табли у приземљу зграде Општине Куршумлија, као и на званичној интернет страници Општине Куршумлија: www.kursumlija.org.

Заинтересованим лицима, обавештења о урбанистичко архитектонском решењу урбанистичког пројекта, у периоду одржавања јавне презентације даваће одговорни урбаниста: дипл. инж. арх. Видић Марија, на e-mail: antanasq1@gmail.com или путем телефона број: 064/401-58-21 у времену од 10:00 – 15:00 часова.

Сва заинтересована лица могу своје примедбе и сугестије да доставе Одељењу за привреду и локални економски развој  Општинске управе Општине Куршумлија у писаном облику на адресу: ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, путем поште или на писарници Општине Куршумлија, закључно са 07.10.2021. године.

У току јавне презентације заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена у Одељењу за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, канцеларија број 25, лично или путем телефона: 027/381-402, локал 124, сваког радног дана од 1000 – 1500 часова.