Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa za seoski turizam KO Lukovo

Uspešno održan srednjovekovni festival „Nemanjini dani“
23. septembra 2021.
Jelena Jovanović kraljica ajvara u Kuršumliji
27. septembra 2021.

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa za seoski turizam KO Lukovo

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Opštine Kuršumlija, objavljuje Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa za seoski turizam na kp 2271/3, 2271/4 i 2271/5 KO Lukovo.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa za seoski turizam na kp  2271/3, 2271/4 i 2271/5 KO Lukovo, investitora: Milanović Mirela iz Kuršumlije, održava se u periodu od 01. do 07. oktobra, 2021. godine.

Materijal za javnu prezentaciju urbanističkog projekta koji je izradio: ”ARH-DIZAJN”, Marko Antanasković PR iz Prokuplja, u navedenom periodu dostupan je na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade Opštine Kuršumlija, kao i na zvaničnoj internet stranici Opštine Kuršumlija: www.kursumlija.org.

Zainteresovanim licima, obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju urbanističkog projekta, u periodu održavanja javne prezentacije davaće odgovorni urbanista: dipl. inž. arh. Vidić Marija, na e-mail: antanasq1@gmail.com ili putem telefona broj: 064/401-58-21 u vremenu od 10:00 – 15:00 časova.

Sva zainteresovana lica mogu svoje primedbe i sugestije da dostave Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj  Opštinske uprave Opštine Kuršumlija u pisanom obliku na adresu: ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, putem pošte ili na pisarnici Opštine Kuršumlija, zaključno sa 07.10.2021. godine.

U toku javne prezentacije zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Kuršumlija, kancelarija broj 25, lično ili putem telefona: 027/381-402, lokal 124, svakog radnog dana od 1000 – 1500 časova.