Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта у КО Луково