Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације соларне електране „Вршевац 1“