Јавни позив за пријаву штете настале услед елементарне непогоде на породично стамбеним објектима у својини грађана