Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019. години

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години
29. маја 2019.
Завршен још један Београдски манифест, Куршумлија промовисала бање, светиње и манифестације
30. маја 2019.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019. години

Национална служба за запошљавање – филијала Прокупље у сарадњи са Општином Куршумлија расписује Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019. години.

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) финансира програм најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, Национална служба програм финансира у трајању:

  • до 6 месеци за лица са средњим образовањем,
  • до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,
  • до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019. години
Захтев за учешће у програму стручна пракса