Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2019. godini

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini
29. maja 2019.
Završen još jedan Beogradski manifest, Kuršumlija promovisala banje, svetinje i manifestacije
30. maja 2019.
Prikaži sve

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2019. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Prokuplje u saradnji sa Opštinom Kuršumlija raspisuje Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2019. godini.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

U program stručne prakse se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Program stručne prakse sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, a Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) finansira program najduže 12 meseci. Kada se program stručne prakse sprovodi na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, Nacionalna služba program finansira u trajanju:

  • do 6 meseci za lica sa srednjim obrazovanjem,
  • do 9 meseci za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
  • do 12 meseci za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2019. godini
Zahtev za učešće u programu stručna praksa